Αλλάζουνε χέρια 414 βενζινάδικα στην Ελλάδα – Όλες οι εξελίξεις

Μια σημαντική εξαγορά έγινε στην ελληνική αγορά, μέσα από την οποία αλλάζουν χέρια 414 πρατήρια υγρών καυσίμων.

Μεγάλο άνοιγμα στην αγορά της Ελλάδας κάνει εταιρεία από την Κύπρο, η οποία αγόρασε εταιρεία με 414 πρατήρια στη χώρα μας.

Σε αυτή την κίνηση προχώρησε η Petrolina, μία ημέρα πριν από την εκπνοή του 2020. Η Petrolina ανακοίνωσε την εξαγορά της SilkOil, της εταιρείας πετρελαιοειδών που έχει πανελλαδική κάλυψη και προμηθεύει με υγρά καύσιμα και υγραέριο όλη την ελληνική επικράτεια.

Με 9 εκατομμύρια ευρώ η Petrolina εξαγόρασε την SilkOil, η οποία διαθέτει 414 σημεία πώλησης υγρών καυσίμων και υγραεριοκίνησης σε όλη την Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες σε πρατήρια καυσίμων και σε διανομείς πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, οι εργασίες της SilkOil περιλαμβάνουν δίκτυο βυτιοφόρων οχημάτων μέσω του οποίου διανέμονται πετρελαιοειδή προϊόντα. Η Petrolina, με αυτή της την επένδυση, αναμένει να επηρεάσει θετικά τις προοπτικές και τα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω των οικονομιών κλίμακος και συνεργειών που θα δημιουργηθούν.

Η Petrolina ήδη έχει υφιστάμενες εργασίες στην Ελλάδα από το 2010 που η εταιρεία επικεντρώθηκε επί ελληνικού εδάφους στον τομέα ανεφοδιασμού αεροσκαφών με την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικών Καυσίμων Α.Ε. Δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία HafCo στην παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας καυσίμων σε αεροσκάφη σε αεροδρόμια της Ελλάδας.

Όπως αναγράφεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αντάλλαγμα εξαγοράς έχει συμφωνηθεί σε μέγιστο ποσό 9 εκατ., από το οποίο ποσό 7,3 εκατ. καταβλήθηκε σε μετρητά ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας Εξαγοράς και τη μεταβίβαση των μετοχών. Ποσό μέχρι 1,7 εκατ. (ποσό μεσεγγύησης) έχει κατακρατηθεί και ενδέχεται να καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει μετά το καθορισμό της τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της SilkOilL (net assets), η οποία θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωση και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων της SilkOil στη βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από ορκωτούς ελεγκτές με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020 καθώς και υπό την προϋπόθεση άλλων όρων μετά την ολοκλήρωση (post completion terms) της Συμφωνίας Εξαγοράς. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις θα καθορίσουν το ύψος της οποιασδήποτε υπεραξίας πιθανόν προκύψει και η οποία θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της PHL κατά το έτος της εξαγοράς.

Η SILK OIL δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών από το έτος 1988 και έχει έδρα τη Ρόδο. Κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και στη Σάμο, για χρήση προϊόντων πετρελαιοειδών και υγραερίου και διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Σάμο, μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα όλη την ελληνική επικράτεια. Στις εγκαταστάσεις της (Κρήτη και Σάμο) αποθηκεύει καύσιμα για την εξυπηρέτηση του δικού της δικτύου πελατών, καθώς επίσης και καύσιμα άλλων πετρελαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και αεροπορικών καυσίμων.

Η SILK OIL διαθέτει 414 σημεία πώλησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, προμηθεύει κατ’ αποκλειστικότητα πρατήρια καυσίμων που φέρουν το σήμα της, καθώς και ανεξάρτητα πρατήρια, διανομείς πετρελαίου θέρμανσης, βιομηχανικούς πελάτες και πελάτες ναυτιλίας, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον οι εργασίες της SILK OIL περιλαμβάνουν δίκτυο βυτιοφόρων οχημάτων, μέσω του οποίου διανέμονται πετρελαιοειδή προϊόντα σε όλη την επικράτεια.

Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει στόχο την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου πρατηρίων που φέρουν το σήμα της εταιρείας SILK OIL, την επίτευξη νέων συνεργασιών στο χώρο των πρατηρίων και της βιομηχανικής πελατείας και την επέκταση στον εφοδιασμό πλοίων με πετρέλαιο ναυτιλίας.

Η Petrolina δραστηριοποιείται στην Κύπρο επί 60 χρόνια και όπως αναφέρει η διοίκησή της η εξαγορά της SILK OIL θα οδηγήσει όχι μόνο στην εδραίωση της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην ανόρθωση και εξέλιξη της, λόγω της πολυετούς πείρας της Petrolina στον τομέα πετρελαιοειδών και της εισροής κεφαλαίων στην SILK OIL από το εξωτερικό, γεγονός που θα συμβάλλει περαιτέρω και στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.

Η PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD («PHL»), με έδρα την Κύπρο, σας ανακοινώνει, ότι η νέα θυγατρική της εταιρεία P.W. BUNKERING SERVICES (EAST MED) LTD (100%) του Ομίλου PETROLINA, προχώρησε την 31/12/2020 στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («SILK OIL»). Η Συμφωνία Εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου PETROLINA στην Ελλάδα.

Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει στόχο την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου πρατηρίων που φέρουν το σήμα της εταιρείας SILK OIL, την επίτευξη νέων συνεργασιών στο χώρο των πρατηρίων και της βιομηχανικής πελατείας και την επέκταση στον εφοδιασμό πλοίων με πετρέλαιο ναυτιλίας.

Η PHL δραστηριοποιείται στην Κύπρο για 60 χρόνια. Είναι γνωστή για το μακροχρόνιο Know-how, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και την τεχνογνωσία της, αλλά και για την ποιότητα των καυσίμων και των υπηρεσιών που διαθέτει. Όραμά της ήταν πάντοτε να εξυπηρετεί τον Κύπριο καταναλωτή με ήθος, ανταγωνιστικές τιμές και με σεβασμό. Το slogan «Μαζί κινούμε την Κύπρο» είναι κάτι που η Πετρολίνα κάνει πράξη εδώ και 60 χρόνια. Η συμβολή της Πετρολίνα στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου είναι πολύ μεγάλη. Το όραμα της ήταν πάντοτε να πρωτοπορεί σε όλα τα βήματα της και να γίνεται κινητήριος δύναμη στα οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα της χώρας. Να επενδύει σε νέα πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες και υποδομές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Εξίσου αξιόλογη είναι η συμβολή της στην κοινωνία, μέσα από ένα πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η Πετρολίνα ήταν και είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο.

Στόχος της PHL είναι να προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή τον σεβασμό και τα ανώτερης ποιότητας προϊόντα που χαίρει ο Κύπριος καταναλωτής.

Η εξαγορά της SILK OIL από τον Όμιλο PETROLINA θα οδηγήσει όχι μόνο στην εδραίωση της εταιρείας στην Ελλάδα, αλλά και στην ανόρθωση και εξέλιξη της, λόγω της πολυετούς πείρας της PHL στον τομέα πετρελαιοειδών και της εισροής κεφαλαίων στην SILK OIL από το εξωτερικό, γεγονός που θα συμβάλλει περαιτέρω και στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι η εταιρεία, υπό το νέο της σχήμα, θα λειτουργήσει με γνώμονα την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα.

ieidiseis.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.