ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 1Γ/2022. Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση μεταξύ άλλων, τριακοσίων ογδόντα τριών (383) κενών θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) της προκήρυξης 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./25.02.2022) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 5027/2023, σε συνδυασμό με την από 14.06.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.).

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ..

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα Π.Ε πατώντας ΕΔΩ

ieidiseis.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.