Δ. Μαραθώνα: Ηλεκτρονική δημοπρασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – Οι θέσεις που δημοπρατούνται

Ενημερώνουμε ότι η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής εξέδωσε την αρ. πρωτ. 58391 ΕΞΕ 2024/22-05-2024 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0Ζ3Η-7Ξ0) με θέμα: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΩΡΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Ο δημόσιος ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας θα διεξαχθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) στη διεύθυνση https://eauctions.gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Διακήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής, την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και με ώρες έναρξης:

α) 10:30 π.μ. για τις θέσεις ΑΝΑΤ01-ΑΝΑΤ02-ΑΝΑΤ03-ΑΝΑΤ04-ΑΝΑΤ05-ΑΝΑΤ06-ΑΝΑΤ07- ΑΝΑΤ08-ΑΝΑΤ09-ΑΝΑΤ10-ΑΝΑΤ11-ΑΝΑΤ12-ΑΝΑΤ13-ΑΝΑΤ14-ΑΝΑΤ15-ΑΝΑΤ-16ΑΝΑΤ-17- ΑΝΑΤ18-ΑΝΑΤ19-ΑΝΑΤ20

β) 12:00 για τις θέσεις ΑΝΑΤ21-ΑΝΑΤ22.

Ειδικότερα για το Δήμο Μαραθώνος δημοπρατούνται οι εξής θέσεις: Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μαραθώνος

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ09: ΠΛΕΣΤΙ – ΖΟΥΜΠΕΡΙ / Δ.Ε ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες και με τιμή εκκίνησης 27,00 ευρώ/τ.μ..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 27.000 €

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=499541.090 Y=4213358.547

(Β) X=499530.521 Y=4213376.740

(Γ) X=499548.171 Y=4213385.945

(Δ) X=499553.373 Y=4213379.349

(Ε) X=499563.767 Y=4213368.514

(ΣΤ)X=499546.875 Y=4213358.552

(Ζ) Χ=499545.401 Υ=4213361.051

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ10: ΜΙΚΡΟ ΣΕΣΙ, εμβαδού Ε=150,02 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες και με τιμή εκκίνησης 22,00 ευρώ/τ.μ..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 6.600,88 €

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=500049.65 Y=4232428.83

(Β) X=500053.76 Y=4232434.52

(Γ) X=500071.88 Y=4232423.54

(Δ) X=500068.18 Y=4232417.58

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ11: ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, συνολικού εμβαδού Ε=142,19 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 28,00€/τ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.962,64 €

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=498439.40 Y=4217952.32

(Β) X=498445.73 Y=4217948.30

(Γ) X=498435.69 Y=4217932.22

(Δ) X=498429.36 Y=4217936.24

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ12: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=125,52 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 28,00€/τ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 7.029,12 €

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=501127.44 Y=4220393.96

(Β) X=501133.20 Y=4220386.85

(Γ) X=501121.76 Y=4220379.27

(Δ) X=501116.00 Y=4220386.58

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ13: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=150,28 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 28,00€/τ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 8.415,68 €.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=501126.77 Y=4220394.62

(Β) X=501133.00 Y=4220386.00

(Γ) X=501121.06 Y=4220378.19

(Δ) X=501115.04 Y=4220386.99

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ14: ΖΟΥΜΠΕΡΙ/Δ.Ε ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, συνολικού εμβαδού Ε=400,83 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 30,00€/τ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 24.049,80€

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=499365.50 Y=4213614.38

(Β) X=499377.44 Y=4213598.51

(Γ) X=499394.01 Y=4213611.83

(Δ) X=499381.97 Y=4213626.22

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ15: ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, συνολικού εμβαδού Ε=30,40 τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 28,00€/τ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.702,40€

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=498568.63 Y=4218126.12

(Β) X=498570.61 Y=4218124.53

(Γ) X=498578.02 Y=4218133.92

(Δ) X=498576.04 Y=4218135.51

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΑΝΑΤ16: ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, συνολικού εμβαδού Ε=149,81τ.μ. για ομπρέλες-ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 30,00€/τ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) Έτη. ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 8.988,60€

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

(A) X=498199.96 Y=4216292.28

(Β) X=498205.51 Y=4216275.35

(Γ) X=498197.31 Y=4216272.44

(Δ) X=498192.28 Y=4216289.37

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της αρ. πρωτ. 58391 ΕΞΕ 2024/22-05-2024 “Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής”.

Εκ του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας

Δήμου Μαραθώνος

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.