Δ. Ραφήνας – Πικερμίου: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας


Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα Έτη 2021 – 2022 – 2023 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Αξίας 210.000,00€

Προαίρεση 10% 21.000,00€

Συνολικής αξίας 231.000,00€

Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Aρ. πρωτ. 4742 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 108837 με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 06 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗPDF icon ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΑρχείο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΑρχείο ΤΕΥΔ

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Φιλανθρωπικός Αγώνας Επίλεκτοι Λιμεναρχείου - Επίλεκτοι Δήμου για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου