«Διασκεδάννυμι», Έκθεση φωτογραφίας στη Νέα Μάκρη

Αποτελείται από τα «δια» και «σκεδάζω» σημαίνοντας «δια-σκορπίζω» (από το αρχαίο διασκεδάννυμι, το οποίο σημαίνει και διαλύω, εξανεμίζω ή, εναλλακτικά, από το «σχίζω»).

Αυτό είναι το θέμα της φετινής μας έκθεσης, ,έχουμε την χαρά να μοιραστούμε μαζί σας εικόνες που γεννήθηκαν σε αυτό το ταξίδι , σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος του.