Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη (2/11) για το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δέκατη έκτη(16η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη2-11-2022 και ώρα 19.00 μ.μ.«δια ζώσης και μερικώς διατηλεδιάσκεψης»(συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

Λήψη απόφασης για έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έτους 2021.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η δέκατη έβδομη (17η) Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη2-11-2022 και ώρα 19.30 μ.μ.«δια ζώσης και μερικώς διατηλεδιάσκεψης»(συνδυαστικά), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας…», για λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Μαρκοπούλου, έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Γ’ Τριμήνου 2022, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της υποβληθείσης από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» του έργου «Αντλιοστάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη» πρότασης συμβιβασμού, δυνάμει του υπ’αρ.πρωτ.Δήμου 15376/19-09-2022 εγγράφου της, προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

4. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ανανέωση-Τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. 201437/27-08-2012 της Αθλητικής Εγκατάστασης με κερκίδες και κτήρια «Ιπποδρομίες Α.Ε.».

5. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. 201437/27-08-2012 της Αθλητικής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Ιππικό κέντρο Μαρκοπούλου».

6. Λήψη απόφασης για οριστική παραλαβή της μελέτης της σύμβασης «Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

7. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο: «Άμεσα έργα ενίσχυσης ευστάθειας πρανών στην περιοχή Κυβούρι Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».

8. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».

9. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Γ.Πίνη στο Μαρκόπουλο στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκοπούλου».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης για το έτος 2023.

12. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης των οινοποιητικών Συνεταιρισμών Κορωπίου, Παιανίας, Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κερατέας, Μεγάρων και της ΚΕΟΣΟΕ, καθώς και υιοθέτηση μέτρων / παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που πλήττουν τους αμπελώνες του συν της Περιφέρειας Αττικής.

13. Λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή του συμπληρωματικού ποσού 22.365,00€ των ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου.

14. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ενός τακτικού και ενόςαναπληρωματικού μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, λόγω αποχώρησή τους από τις σχολικές μονάδες.

15. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση ενός αναπληρωματικού μέλους, του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, λόγω συνταξιοδότησης.

16. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τεσσάρων (4) διαφημιστικών πινακίδων σε στάσεις του ΚΤΕΛ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής (δωρεάν) του Δήμου Μαρκοπούλου ως μέλος ενεργειακής κοινότητας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

18. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στην ιδιοκτήτρια του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ751, με κωδικό ιδιοκτησίας 631104, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

19. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ950, με κωδικό ιδιοκτησίας 630509, της 4-5 ΠΕ Πόρτο Ράφτη.

20. Λήψη απόφασης για έγκριση κοπής δέντρων.

21. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιε΄, Ν.3852/2010).

22. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), απαιτουμένων εξειδικευμένων γνώσεων (άρθρο 72, παρ. 1ιθ΄, Ν.3852/2010).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.