Δώδεκα προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα – Οριστικοί πίνακες

Πρόσληψη δώδεκα ωφελούμενων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την
προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007)

γ) Τις διατάξεις της περ.ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

δ) Την υπ αριθ 0.1503/27-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/2020) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ.0.217/3-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β/2020)

ε) Την υπ αριθ 4/2020 δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Δείτε ακόμα:  Έκτακτο μήνυμα από το Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, μέσα από το GiPolis, για την κακοκαιρία "Κίρκη" - Τι να προσέξετε

στ) Το υπ αριθ 11761/2020//1/2020/26006-2020 έγγραφο του ΑΣΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ

ζ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

η) Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ

θ) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαραθώνος είναι 73 εκ των οποίων

στην κατηγορία ΠΕ : Μία (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, μία (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Γεωπόνων, πέντε (5) ΠΕ Φυσικής Αγωγής

στην κατηγορία ΤΕ: μία (1) ΤΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Λογιστικής/Οικονομικού/Οικονομικού-Λογιστικού

στην κατηγορία ΔΕ: έξι (6) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων, τρεις (3) ΔΕ Υδραυλικών, τρεις (3) ΔΕ Ηλεκτρολόγων εσωτερικών εγκαταστάσεων & κτιρίων Α΄ ειδικότητας, τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Κοινωνικών Επιμελητών, δώδεκα (12) ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού, μία (1) ΔΕ κλητήρων-οδηγών Β΄ κατηγορίας, τέσσερεις (4) ΔΕ Οδηγών με άδεια Γ΄ κατηγορίας, ένα (1) ΔΕ οδηγών με άδεια οδήγησης Γ + Ε κατηγορίας ή οδηγός με άδεια οδήγησης Δ+ Ε κατηγορίας

Δείτε ακόμα:  Μήνυμα του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου για την 28η Οκτωβρίου: Κρατάμε ψηλά το εθνικό φρόνημα

στην κατηγορία ΥΕ: τέσσερεις (4) ΥΕ βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών

έξι (6) ΥΕ εργατών πρασίνου, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών, τρεις (3) ΥΕ βοηθητικό προσωπικό οικοδομικών εργασιών, δέκα τρεις (13) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας,

ι)Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ

ια)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες

ιβ)Tην υπ αριθ 598/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία προσελήφθησαν 38 άτομα εκ των οποίων το ένα παραιτήθηκε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι δώδεκα ( 12 ) ατόμων σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς ως κατωτέρω:

Επώνυμο                   Όνομα                   Πατρώνυμο         Ειδικότητα       Χρον. διάστημα Απασχόλησης

1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
2 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΛΕΚΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
3 ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
4 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
5 ΖΑΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
6 ΣΙΑΛΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
7 ΔΕΙΚΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
8 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
9 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
10 ΚΑΡΥΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΚΟΙΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
11 ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
12 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 25/09/2020 έως 24/05/2021
Δείτε ακόμα:  Σε φουλ ρυθμούς οι εργασίες στη Ραφήνα! (φωτό)

Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας