Είκοσι πέντε νέες προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου – Οι ειδικότητες & τα δικαιολογητικά

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, για το διδακτικό έτος 2023-2024, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμό ατόμων και διάρκεια σύμβασης

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 20 πλήρους απασχόλησης- 6,5 ωρών ημερησίως

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 5 μερικής απασχόλησης διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση της υπ’ αρ. πρωτ. 15374/9-8-2023 ανακοίνωσης (Παράρτημα Ι) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου,

ήτοι από την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 έως την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023.”

Δείτε τα δικαιολογητικά 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ,  ΑΙΤΗΣΗ,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.