Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά στο ΕΠΑΛ Ραφήνας

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 μπορούν να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία από την 22η Μαΐου έως την 17η Ιουνίου 2019.

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας, είναι ένα διαδημοτικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε αποφοίτους τουλάχιστον Γυμνασίου χωρίς όριο ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε τεχνικές ειδικότητες με στόχο είτε την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες ή την συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΦΟΙΤΗΣΗ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η φοίτηση στο εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας είναι

Τετραετής για αποφοίτους γυμνασιου και απόκτηση απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ειδικότητας
Τριετής για απόκτηση μόνο πτυχιου ειδικότητας (παρακολουθηση μαθηματων 3 φορες την εβδομάδα)
και οι μαθητές λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 3

(Ν. 3475/2006) το οποίο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται μεταλυκειακού επιπέδου.

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και μαθήματα γενικής παιδείας, από τα οποία όμως εξαιρούνται οι κάτοχοι απολυτηρίου γενικού ή επαγγελματικού λυκείου ή ισότιμου τίτλου.

Το ωράριο λειτουργίας είναι ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ( 18:00 – 21:35 ).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας

Στην Α’ τάξη του εσπερινού ΕΠΑΛ Ραφήνας εγγράφονται:

 Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου

 Μαθητές Α’ ή Β’ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ

 Απόφοιτοι της Α’ τάξης γενικών και επαγγελματικών λυκείων

Στην Β’ τάξη τάξη του εσπερινού ΕΠΑΛ Ραφήνας εγγράφονται:

 Απόφοιτοι της Α’ τάξης Α’ κύκλου ΤΕΕ

 Κάτοχοι πτυχίου Α’ και Β’ κύκλου ΤΕΕ

 Απόφοιτοι της Δ, Ε’ και ΣΤ’ τάξης παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.

 Μαθητές παρελθόντων ετών της Β’ και Γ’ τάξης ΓΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΛ & ενιαίου λυκείου

 Μαθητές Β’ κύκλου ΤΕΕ

 Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ

 Μαθητές Α’ ή Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ

 Κάτοχοι πτυχίου ΤΕ.Σ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

Τίτλος Σπουδών ( Επικυρωμένος- δυνατότητα επικύρωσης από τον δ/ντη του ΕΠΑΛ)
Πιστοποιητικό γεννήσεως (πρόσφατο)
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
Φωτογραφίες ( 4 )
Αίτηση εγγραφής
Υπεύθυνη δήλωση
Βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει )

Για περισσότερες πληροφορίες για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας στα τηλέφωνα : 2294039055 και 6976578987

Διαβάστε επίσης