Επιστολή: Η ποσόστωση στον αριθμό εισακτέων ΑΕΙ γεννά αδικίες

Ανοικτή επιστολή υποψηφίου προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας: “Οι υποψήφιοι που θα διαγωνιστούν με εξετάσεις δεν γνωρίζουν το ποσοστό επιλογής που έχουν ούτε του νέου ούτε του παλαιού συστήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020”

Στις 30 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019 το άρθρο 166 το οποίο καθορίζει την εισαγωγή των παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το σύστημα το οποίο ίσχυε μέχρι και το σχολικό έτος 2018-2019. Το ανώτερο άρθρο δίνει τη δυνατότητα να εξεταστούν οι υποψήφιοι είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής που θα ισχύσει το 2020 είτε με το παλαιό σύστημα που ίσχυε μέχρι και το σχολικό έτος 2018-2019.

Δείτε ακόμα:  Google: Περιοριστικά μέτρα για τους χρήστες κάτω των 18 ετών

Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν με το παλαιό σύστημα θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τμημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 ( στα μέσα Απριλίου, δηλαδή 1μιάμιση μηνά πριν), ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τμήματα και τις Σχολές που τα αφορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ,(δηλαδή για τις σχόλες των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού, Εκκλησιαστικών και Τουριστικών) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Δείτε ακόμα:  Google: Περιοριστικά μέτρα για τους χρήστες κάτω των 18 ετών

Κάθε χρόνο οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων γνωρίζουν πια μαθήματα θα δώσουν, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ποσοστό που θα διεκδικήσουν για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή το 90% των θέσεων. Ομοίως και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν χωρίς εξετάσεις αλλά με τη βαθμολογία τους που έχουν αποκτήσει τις δύο προηγούμενες χρονιές δηλαδή το 10% των θέσεων. Στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, γνωρίζουν από το νόμο ότι θα διεκδικήσουν το 10% των θέσεων. Συνεπώς οι υποψήφιοι του 2019 το 60% και του 2018 το 40%. Οι υποψήφιοι όμως που θα διαγωνιστούν με εξετάσεις δεν γνωρίζουν το ποσοστό επιλογής που έχουν ούτε του νέου ούτε του παλαιού συστήματος για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020.

Δείτε ακόμα:  Google: Περιοριστικά μέτρα για τους χρήστες κάτω των 18 ετών

Διαβάστε περισσότερα στο alfavita.gr