Έργα αξίας 800 εκατ. ευρώ από την ΕΥΔΑΠ, σε Ραφήνα, Πικέρμι, Μαραθώνα, Παλλήνη & Αν. Αττική!

Με ένα πακέτο έργων αξίας 800 εκατ. Ευρώ η ΕΥΔΑΠ αναβαθμίζει τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Πρόκειται για έργα που είναι σε εξέλιξη, δημοπρατούνται ή θα προκηρυχθούν στο άμεσο μέλλον.

Η εισηγμένη, που δίνει έμφαση στην ολοκλήρωση των επενδυτικών της πλάνων και του μετασχηματισμού της, θα θέσει τις βάσεις εντός του 2022 για την ανάπτυξής της σε νέους τομείς.

Σημειώνεται πως η ΕΥΔΑΠ έχει καταρτίσει ένα συνολικό επενδυτικό πλάνο αξίας 1,6 δισ. ευρώ με ορίζοντα δεκαετίας. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ομοειδής εταιρείες, συνεργασίες με κατασκευαστικές που διεκδικούν μεγάλα έργα ύδρευσης, καθώς και τη διεκδίκηση έργων ΣΔΙΤ.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει αναθέσει στη McKinsey τη διενέργεια μελέτης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης σε νέες αγορές και υπηρεσίες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2021 επισήμανε ότι έχουν κατατεθεί τουλάχιστον 30 προτάσεις και η ΕΥΔΑΠ έχει καταλήξει στις έξι επικρατέστερες.

Ποια έργα τρέχουν και θα δημοπρατηθούν

Στο στάδιο κατασκευής βρίσκονται τα δίκτυα ακαθάρτων στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαραθώνα.

Στην Παιανία υπό κατασκευή βρίσκεται το δίκτυο ακαθάρτων στα Γλυκά Νερά, ενώ στην Παλλήνη η εισηγμένη υλοποιεί έργα στο Γέρακα και την Ανθούσα. Επιπλέον, τα εν εξελίξει έργα στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου αφορούν την Καλλιτεχνούπολη, το Νέο Βουτζά , το Ντράφι και τη Διώνη, ενώ στο Δήμο Μαραθώνα «τρέχουν» έργα στη Νέα Μάκρη και την Αγία Μαρίνα.

Όσον αφορά τα υπό δημοπράτηση έργα η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει στους διαγωνισμούς για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπατών-Αρτέμιδας αξίας 88,7 εκατ. Ευρώ.

Το δεύτερο υπό δημοπράτηση έργο προβλέπει τη δημιουργία Δικτύου Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων στις περιοχές των δύο παραπάνω Δήμων και η αξία τους εκτιμάται στα 31,6 εκατ. Ευρώ.

Επίσης, εν εξελίξει είναι και οι διαγωνισμοί για τα Δίκτυο Ακαθάρτων στο Καπανδρίτι, τις Αφίδνες και την Παιανία.

Την ίδια στιγμή η εταιρεία ετοιμάζεται για τη γενιά των έργων που θα δημοπρατήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται για έργα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των οριστικών μελετών. Αυτές αφορούν κυρίως σημαντικά αποχετευτικά έργα στην Παλλήνη (Λεοντάριο-Κάντζα), τη Νότια Ακτή του Σαρωνικού, τον Μαραθώνα (Βαρνάβας) και το Κορωπί (Κίτσι).

Οι νέοι τομείς ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με το σύμβουλό της λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της McKinsey εξετάζει τη στροφή σε νέες στρατηγικές. Αυτές αφορούν τη συμμετοχή σε οργανισμούς ύδρευσης-αποχέτευσης που δεν εμπίπτουν στις ίδιες περιοχές δραστηριότητας με την ΕΥΔΑΠ, ενώ ανοικτό είναι και το ενδεχόμενο συνεργασίας με εταιρείες του χώρου.

Επίσης, η εταιρεία μπορεί να παράσχει υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης για Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων σε επιχειρήσεις ύδρευσης και δήμους σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό συνεργάτη σε κοινοπραξίες που διεκδικούν έργα ΣΔΙΤ, καθώς διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και την τεχνογνωσία για τα έργα ύδρευσης. Σημειώνεται πως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ένας άλλος τομέας που η ΕΥΔΑΠ βλέπει σημαντικές Business είναι τα έργα αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας. Έτσι η ΕΥΔΑΠ εξετάζει την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και μικρής κλίμακας μονάδα αντλησιοταμίευσης, φωτοβολταϊκών πάνελ επί εδάφους και επί στέγης σε υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας, και υδραγωγεία του εξωτερικού συστήματος ύδρευσης συνολικής ισχύος περίπου 40MW.

Τα αποτελέσματα του 2021

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ διαμορφώθηκε στα 360,8 εκατ. ευρώ από 330,3 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2% (+30,4 εκατ. ευρώ). Τα 25 εκατ. ευρώ από την αύξηση αυτή, οφείλονται στο έσοδο από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί. Χωρίς το έσοδο αυτό, ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 5,4 εκατ. ευρώ (+1,6%) και θα είχε διαμορφωθεί στα 335,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 6,1 εκατ. ευρώ (+1,9%). Η συνολική κατανάλωση νερού διαμορφώθηκε στα 406,8 εκατ. κ.μ. έναντι 399,8 εκατ. κ.μ. το 2020, αυξημένη κατά 1,8%.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος της ΕΥΔΑΠ (δηλαδή το άθροισμα του Κόστους Πωληθέντων, των Εξόδων Λειτουργίας Διοίκησης, των Εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης και της Απομείωσης Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων) παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% ή +29 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 317,6 εκατ. ευρώ από 288,6 εκατ. ευρώ το 2020. Βασικός παράγοντας της αύξησης, αποτέλεσε η αύξηση κατά 19% στις παροχές τρίτων από 37,6 εκατ. ευρώ το 2020 σε 44,9 εκατ. ευρώ το 2021 κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Οι δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας επηρεάστηκαν από τον σχηματισμό της πρόβλεψης για το επιπλέον κόστος του αδιύλιστου ύδατος για την περίοδο 2013-2019, ύψους 135,3 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 85,5 εκατ. ευρώ από -57,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 23,7% από -17,3% το 2020.

Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά +138,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 46,3 εκατ. ευρώ από -92,2 εκατ. ευρώ το 2020. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 12,8% από -27,9% το 2020.

Τα κέρδη προ φόρων της διαμορφώθηκαν στα 59,4 εκατ. ευρώ από -80,4 εκατ. ευρώ το 2020 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 30,7 εκατ. ευρώ από ζημιές -66,1 εκατ. ευρώ το 2020. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8,5% από -20% το 2020.

Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο μειώθηκαν από 93,2 εκατ. ευρώ το 2020 σε 38,2 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας πτώση κατά -55 εκατ. ευρώ. Στη μείωση αυτή συνέβαλλε η αύξηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από πελάτες συνέπεια της αναστολής διανομής λογαριασμών, λόγω της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Εταιρείας στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», η οποία οδήγησε σε χρονικές καθυστερήσεις ανάδειξης αναδόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η ΕΥΔΑΠ έχει δώσει ήδη οριστική λύση στο θέμα και η είσπραξη των λογαριασμών έχει ομαλοποιηθεί. Οι Καθαρές Επενδυτικές Ταμιακές ροές για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε εκροή 18,7 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 υπήρχε εκροή ύψους 18,6 εκατ. ευρώ.

Το μέρισμα για τη χρήση του 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,28 ευρώ ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 29.820 χιλ. ευρώ) για τη χρήση 2021. Με βάση την τιμή κλεισίματος στις 31/12/2021, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 3,6%. Θα εξεταστεί επίσης η δυνατότητα περαιτέρω διανομής μερίσματος από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.