Γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση για τον Εξωραϊστικό Συλλ. Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος»


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα τακτικά μέλη αυτού, σε εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2018 την ίδια ώρα, στην αίθουσα τελετών του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Ν. Βουτζά, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση στον οικισμό.
2. Απολογισμός της δράσης και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου.
3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του απελθόντος ΔΣ και απαλλαγή των μελών αυτού.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ΔΣ και ΕΕ.
5. Διάφορα τρέχοντα θέματα.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να είναι υποψήφια για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ του Συλλόγου ή της ΕΕ αυτού, πρέπει το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην παρούσα ημερομηνία σύγκλισής της, να επικοινωνήσουν με το ΔΣ του Συλλόγου και να υποβάλλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας. Για τη συμμετοχή στη ΓΣ, όλα τα μέλη θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα μέχρι την έναρξη αυτής.-

Η Πρόεδρος Μαρία Μήλα
Ο Γραμματέας Γιώργος Παπαδουκάκης


Διαβάστε επίσης