Για ποιους θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για φυσικές καταστροφές από το 2025

Υποχρεωτική θα είναι από το επόμενο έτος η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών για συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, υποχρεωτική θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2025 η ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσια καθαρά έσοδα άνω των 2.000.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών και δη έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

« 1. Επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, άνω των 2.000.000 ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

2. Η ασφάλιση καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον κίνδυνο από υλικές ζημιές που προκαλούνται από κινδύνους της παρ. 1 στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία
ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, τα μέσα παραγωγής και τα
αποθηκευμένα προϊόντα, και για ποσοστό τουλάχιστον 70% της αξίας του συνόλου του παραπάνω ενεργητικού.

3. Εάν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του παρόντος, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην υπόχρεη επιχείρηση. Η υπόχρεη επιχείρηση οφείλει, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου, να συμμορφωθεί με την υποχρέωση της παρ. 1, διαφορετικά το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

4. Οι υπόχρεες σε ασφάλιση επιχειρήσεις εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για υλικές ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία της παρ. 2 από την επέλευση των κινδύνων της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής συνδρομής » αναφέρεται στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου με τίτλο “Ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών”.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, η ασφάλιση αυτή θα αφορά περίπου 16.300 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν το 87,5% του τζίρου της αγοράς και δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος για ζημιές που θα έχουν υποστεί από την πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό.

Οι επιχειρήσεις που θα εντοπιστούν να μην έχουν αυτή την ασφάλιση θα κληθούν να πληρώνουν πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μάλιστα το ποσό αυτό θα διπλασιάζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

enikonomia.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.