Νέα Μάκρη: Νέες θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα για το Παιδί η Παμμακάριστος

Δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή/τριας, και μιας (1) θέσης ειδικού παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης, για το ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» στη Νέα Μάκρη Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» καλεί υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης ειδικού παιδαγωγού (κατάπροτίμηση άνδρας),πλήρους απασχόλησης, για το ΚΔΗΦ του Ιδρύματος.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΙΕΚ – ΤΕΙ – ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος(όπου απαιτείται και αναλόγως της ειδικότητας του υποψήφιου)
• Γνώση αγγλικών
• Γνώσειςχρήσης Η/Υ
• Απολυτήριο στρατού
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη

• Ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
• Εμπειρία σε πληθυσμό με ΔΑΦ(Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
• Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχέρεια λόγου
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα όποια δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pammakaristos.eu
Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: Τηλ: 22940 91206, 22940 96013

Λήξη προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: 31 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» καλεί υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή/τριας,πλήρους απασχόλησης, για το ΚΔΗΦ του Ιδρύματος.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Γνώση αγγλικών
• Γνώσειςχρήσης Η/Υ
• Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού
Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:
• Ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
• Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
• Εμπειρία σε πληθυσμό με ΔΑΦ(Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
• Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης
• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Γνώσεις εισηγήσεων-παρουσιάσεων-ομιλιών
• Γνώση αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I-επιθυμητό)
• Πρότερη εμπειρία στη συγγραφή και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (επιθυμητό)
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα όποια δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pammakaristos.eu
Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: Τηλ: 22940 91206, 22940 96013

Λήξη προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: 31 Μαρτίου 2022

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.