Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από τον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου – Τι αφορά

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τις διατάξεις της Συμφωνίας–Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Ραφήνας Πικερμίου διάρκειας τριών ετών»

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας–Πλαίσιο,για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του ΔήμουΡαφήνας-Πικερμίου.

Προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (φορτηγών, απορριμματοφόρων, υδροφόρων, γερανοφόρων, οχήματα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων), μηχανημάτων (σαρώθρων, φορτωτών, καλαθοφόρων, ισοπεδωτή, λειοτεμαχιστών, πυροσβεστικών), επιβατικών οχημάτων, λεωφορείων, ημιφορτηγών και μηχανάκια, καθώς και των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα λόγω χρόνου εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της τριετίας.

Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες καθώς και τα προς προμήθεια ανταλλακτικά κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50111000-6- Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων.

Τα οχήματα του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Κυρίως είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα ,λεωφορεία κλπ).

Για τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία επανδρωμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης συνεργεία που να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (που θα αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά κάθε όχημα) καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής.

Επίσης συνεργεία που θα μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα προκύψει.

Ο Δήμος δεν διαθέτει συνεργείο συντήρησης οχημάτων αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται.

Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί στην επιτέλεση βασικών λειτουργιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ).

Ο έλεγχος και η αποκατάσταση μικρών βλαβών δύναται να γίνεται από τους αναδόχους των υπηρεσιών (κατ’εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν) στο χώρο επισκευών του Δήμου, ενώ η συντήρηση και η αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών θα γίνονται στο συνεργείο των παρόχων των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του προς έλεγχο και επισκευή

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας ΕΔΩ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.