Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας: Αντικατάσταση των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους παλαιού τύπου με πλαστική κάρτα

Σας γνωρίζουμε ότι ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης των αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους παλαιού τύπου με πλαστική κάρτα. Πλέον, πλην των περιπτώσεων που από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται ανανέωση της άδειας (συμπλήρωση του 65ου ηλικίας) ή έκδοση αντιγράφου (φθορά ή απώλεια), όλοι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν στη Λιμενική Αρχή Ραφήνας αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπη άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους
2. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
3. Ψηφιακό αρχείο φωτογραφίας (1000*1160 pixels)
4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
5. Ηλεκτρονικό παράβολο (10,00Є), το οποίο εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας του e-παραβόλου (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm) στον κωδικό 4831 και πληρώνεται μέσω τραπέζης ή μέσω e-banking
6. Παράβολο υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (25,00 Є), το οποίο πληρώνεται στη Λιμενική Αρχή ή μέσω e-banking στους εξής λογαριασμούς:
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103
• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το παραστατικό πληρωμής των εισφορών υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:

α) κωδικός/αριθμός συναλλαγής τράπεζας
β) τραπεζικός λογαριασμός συναλλασσόμενου (IBAN)
γ) τραπεζικός λογαριασμός δικαιούχου φορέα ΕΚΟΕΜΝ (IBAN)
δ) χρηματικό ποσό
ε) αιτιολογία (αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η φράση «αντικατάσταση άδειας χειριστή Τ/Χ»).
στ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Εναλλακτικά, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ (https://edla.hcg.gr) και να επιλέγουν από τις «Κατηγορίες αιτήσεων», την επιλογή «Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους» και στη συνέχεια την «Αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (παλαιού τύπου)».

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια, εκ των οποίων το πρώτο περιλαμβάνει την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών πλην των παραβόλων. Κατόπιιν έγκρισης των ως άνω δικαιολογητικών από τη Λιμενική Αρχή, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με e-mail από το σύστημα να προχωρήσει στην πληρωμή του e-παραβόλου (δημιουργείται μέσω του συστήματος e-dla), καθώς και στην ηλεκτρονική πληρωμή του παραβόλου υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (πρέπει να δοθεί προσοχή στην αιτιολογία, καθώς θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του από το σύστημα e-dla).

Η Υπηρεσία μας θα προβαίνει στη διαδικασία αντικατάστασης των εν λόγω αδειών που έχουν εκδοθεί σε αυτήν μετά και από επιστάμενο έλεγχο του φακέλου που τηρείται σε αυτή.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταγές αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η αντικατάσταση των εν λόγω αδειών οφείλει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31-12-2021. Για περαιτέρω ενημέρωσή τους, οι πολίτες δύνανται να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (σύνδεσμος: https://adeies.hcg.gr).

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.