Κυρία συνταξιούχος μηχανικός αναλαμβάνει μελέτη παιδιών δημοτικού και γυμνασίου

Κυρία συνταξιούχος μηχανικός αναλαμβάνει μελέτη παιδιών δημοτικού και γυμνασίου καθώς επίσης και τη φύλαξή τους.

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά!

Τηλ. 6936830407