Κυρία συνταξιούχος μηχανικός αναλαμβάνει μελέτη παιδιών δημοτικού και γυμνασίου

Κυρία συνταξιούχος μηχανικός αναλαμβάνει μελέτη παιδιών δημοτικού και γυμνασίου καθώς επίσης και τη φύλαξή τους.

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά!

Τηλ. 6936830407

Διαβάστε επίσης