Μαραθώνας: Απόφαση Τσίρκα, για την αγορά ακινήτου για την ανέγερση Λυκείου

Με απόφαση του Δημάρχου Μαραθώνα Στέργιου Τσίρκα συγκροτήθηκε η επιτροπή καταλληλόλητας για την αγορά ακινήτων για την στέγαση Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος


Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

την παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 44 του Ν.4257/2014

το άρθρο 186 του Ν.3463/2006

την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010

την παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α’)

την υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635/27.04.2007 τεύχος Β’). απόφαση της Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων

Δείτε ακόμα:  Έπεσαν οι υπογραφές για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Ραφήνας - Πικερμίου

το υπ’ αριθ. 11713/15-07-20 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

το υπ’ αριθ.10489/30-06-20 έγγραφό της ΚτΥπ Α.Ε.

το υπ’ αριθ. 9553/18-06-20 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

το υπ’ αριθ. 10802/03-07-20 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

το υπ αριθ πρωτ 25486/17-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
την υπ αριθ 509/2020 απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας για αγορά ακινήτων για την στέγαση Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος» και την ανάγκη τροποποίησής της

Δείτε ακόμα:  Σοβαρό τροχαίο στα Καλύβια - Διακοπή κυκλοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε την επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής για αγορά ακινήτων για την ανέγερση Λυκείου Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από:

α) τον κο Αλεξανδρή Ανδρέα, Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής , ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο κ. Δημήτριος Νικολετσόπουλος, Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

β) τον κο Αργύρη Λάσκο, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Μαραθώνος με αναπληρώτρια την κα Ανδρώνη- Παπαϊωάννου Ελένη, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μαραθώνος

γ) τον κο Σπυρόπουλο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. της ΚτΥπ Α.Ε. ως μέλος με αναπληρώτρια την κα Σκούρτη Δήμητρα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. της ΚτΥπ Α.Ε.

Δείτε ακόμα:  Χριστουγεννιάτικο αστέρι και καράβι αντί για δέντρο στην πλατεία της Ραφήνας (φωτό)

δ) την κα Μαχίνη Ευαγγελία, Ιατρό, Προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας, εκπρόσωπο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με αναπληρωτή τον κο Ευαγγελόπουλο Κων/νο , Προϊστάμενο της Δ/νσης

ε) την κα Κατάκαλου Βαρβάρα, Εφοριακό ΠΕ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Παπαϊωάννου Άννα, Εφοριακό ΔΕ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ