Μαραθώνας: Οι ενέργειες του Δήμου σχετικά με τα προβλήματα ηλεκτροδότησης

Ο Δήμος Μαραθώνα, διαπιστώνοντας την συνεχή επιδείνωση της κατάστασης και παρότι δεν είναι αρμόδιος, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί απαθής.


Προς αυτή την κατεύθυνση και, πέρα από τις τηλεφωνικές και από τις από κοντά παραστάσεις σε αρμόδιους της ΔΕΔΔΗΕ, στις 30 Δεκεμβρίου 2019 απέστειλε έγγραφο στο Τμήμα Συντήρησης & Βλαβών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5), με αριθ. Πρωτ. 27934, στο οποίο εκθέτει τα παρακάτω ζητήματα και την καθιστά υπεύθυνη για ατυχήματα που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας της κακής κατάστασης του δικτύου.

Συγκεκριμένα παρατηρούνται τα εξής :

Σε πολλές περιοχές σημειώνονται πολύωρες διακοπές τόσο στις οικιακές παροχές όσο και στο δημοτικό φωτισμό. Όλες οι δυσλειτουργίες και αστοχίες οφείλονται στην έλλειψη συντήρησης του δικτύου με αποκλειστική ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ.

Α. Η έλλειψη συντήρησης του δικτυού, έχει ως αποτέλεσμα :

1. Ξύλινες κολώνες να έχουν σαπίσει και να καταρρέουν με κάθε αφορμή.
2. Τσιμεντένιες κολώνες έχουν εμφανείς και εκτεταμένες ρωγμές με αυξημένο κίνδυνο κατάρρευσης.
3. Δένδρα μπλέκονται με καλώδια και παρασύρουν το δίκτυο όταν επικρατούν έντονα καιρικά φαινόμενα.
4. Συχνά βραχυκυκλώματα, ειδικά κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων, βυθίζουν τις περιοχές στο σκοτάδι μέχρι να επανατοποθετηθούν σε θέση΄΄ΟΝ΄΄ οι ασφάλειες.

Η επανασύνδεση χωρίς την αντιμετώπιση των βραχυκυκλωμάτων (διαρροών), έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή (καύση) των ασφαλειών και τη μακρόχρονη παύση λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού, καθώς συνήθως η αποκατάσταση είναι μακροχρόνια.

Β. Οι διαπιστώσεις αυτές επιβαρύνουν αρνητικά την κατάσταση της Πολιτικής Προστασίας καθώς :

1. Οι κακοσυντηρημένες κολώνες μεταφοράς ρεύματος καταρρέουν μέσα στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε οικίες με κίνδυνο ατυχήματος από την πτώση, αλλά και ηλεκτροπληξίας καθώς παρασύρουν καλώδια.

2. Το ίδιο συμβαίνει και από την έλλειψη συντήρησης των γραμμών που διέρχονται από δασικές περιοχές, αλλά και αστικές με δεδροκάλυψη.

3. Οι απαράδεκτα συχνές διακοπές ρεύματος στις οικιακές παροχές μέσα στο χειμώνα, αυξάνουν κάθετα την πιθανότητα πρόκλησης πυρκαιών σε σπίτια, που χρησιμοποιούν άλλους και συνήθως πρόχειρους τρόπους για να βλέπουν, μαγειρεύουν, θερμανθούν κλπ.

4. Οι διακοπές στο δημοτικό φωτισμού δημιουργούν προβλήματα ασφαλών μετακινήσεων οχημάτων και πεζών, αλλά και ζητήματα που ευνοούν παραβατικές συμπεριφορές”.

Ο Δήμος θα συνεχίσει τις προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση για να διαφυλάξει την ασφάλεια της ζωής και περιουσίας των συνδημοτών μας, αλλά και του περιβάλλοντος της περιοχής μας .

Ευάγγελος Κυπαρίσσης

Αντιδήμαρχος Μαραθώνα