Μαραθώνας: Ο Βασίλης Αλικιώτης νέος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Βασίλης Αλικιώτης ορίστηκε νέος Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μαραθώνα

Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Στέργιου Τσίρκα αναφέρει:

«Περί ορισμού Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 167/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Τις διατάξεις του άρθρου 50 π του Ν.1566/85 περί πλήρωσης θέσεων βάσει προτεραιότητας.

Την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, περί καθορισμού τρόπου λειτουργίας και θητείας των μελών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/τ.Β/13.2.21987

Τα σχετικά έγγραφα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μαραθώνος προς τους φορείς, για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους.

Την απόφαση 21/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα περί ορισμού Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Τον ορισμό του κ. Αλικιώτη Βασιλείου, με αναπληρωτή του τον κ. Ευάγγελο Κυπαρίσση, ως Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας του Δήμου Μαραθώνος

Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων:

Για τον Αγροτικό Σύλλογο Μαραθώνα «Ο ΣΩΤΗΡΑΣ», ο κ. Αλέξανδρος Βάρσος με αναπληρωτή του, τον κ. Δημήτρη Μάμαλη.

Για την Ένωση εμποροβιοτεχνών Νέας Μάκρης και περιχώρων ο κ. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ με αναπληρωτή του, τον κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.