Μονοθεματική η συνεδρίαση της Τρίτης για το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) – την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 με ώρα έναρξης στις 20.00 και ώρα λήξης στις 21.30 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με τo ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης ΟΕ περί 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε ακόμα:  Πολιτική Προστασία Ραφήνας – Πικερμίου: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (18/9)

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ