Νέα Μάκρη: Πρόστιμο 6.300 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής σε βενζινάδικο

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επέβαλε πρόστιμο 6.300 ευρώ σε ανώνυμη εταιρεία πετρελαιοειδών μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Νέα Μάκρη

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Με την αρ. πρωτ. 371 / 15. 04. 2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, συνολικό πρόστιμο έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (6.300€) για παράβαση του άρθρου 101 παρ . 2Η της Υ.Α. 91354 /2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει , για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος το ύψος του οποίου καθορίζεται (700 € ανά δείγμα καυσίμου , δηλαδή 3 Χ 700 € = 2.100 € και λόγω υποτροπής για τρίτη φορά εντός χρονικού διαστήματος τριετίας 3 Χ 2.100 € = 6.300 € ) από το άρθρο 101 παρ. 4Β της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης , σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4177 ( ΦΕΚ 173/τ. Α΄/08.08.2013) στην εταιρεία «………………….» και δ.τ. «…………………» που βρίσκεται στο Μ…… Αττικής στην οδό …………, με Α.Φ.Μ. …………. και Δ.Ο.Υ. ……………….

Και συγκεκριμένα διότι κατά την διάρκεια δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας στις 11/03/2024 και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 243 / 08.03.2024 και α.α. 245 εντολή ελέγχου , στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων με την επωνυμία «………………….» ( Α.Φ.Μ…………… ) που βρίσκεται στη Νέα Μάκρη Αττικής και αφορούσε τα προϊόντα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτανίων και πετρέλαιο κίνησης με ταυτόχρονη λήψη των αντιστοίχων δειγμάτων καυσίμου βυτιοφόρου οχήματος που έφεραν πάνω τους σφραγίδες της προμηθεύτριας εταιρείας …………..με νούμερα Α 854658 (UN 95), A 854657 ( UN 100 ) και A 856185 ( DK) μαζί με τις σχετικές ταμπέλες ενδείξεων που οφείλουν να τα συνοδεύουν, διαπιστώθηκε ότι σε αυτές δεν αναγραφόταν ο αριθμός της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου οχήματος που τα παρέδωσε.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.