Νέα Μάκρη: Τι αλλάζει στη λειτουργία των κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι

Στις ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΥΠ, ΣΥΠΥΥΠ, ΟΣΕΚΔΥΠ και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αναθέτει, για τη θερινή περίοδο 2024 (από 1-6-2024 μέχρι και 30-9-2024), την οργάνωση και τη λειτουργία του τμήματος Α των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) στην περιοχή Αγ. Ανδρέας, Ζούμπερι, του Δήμου Μαραθώνα, ο Υπουργός ΠΑΙΘΑ κος Κυριάκος Πιερρακάκης, με την Απόφαση υπ. αριθ. πρωτ. 53444/Α2/23-5-2024 με θέμα “Τροποποίηση της με αρ. 41363/Α2/18.04.24 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2024 (ΑΔΑ: ΡΧΗΞ46ΝΚΠΔ-ΛΒΖ)”.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της Απόφασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ Δ’ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-5-2024 Αριθ. πρωτ.: 53444/Α2 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αρ. 41363/Α2/18.04.24 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2024 (ΑΔΑ: ΡΧΗΞ46ΝΚΠΔ-ΛΒΖ)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη:…. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε στις: α) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.) β) Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) γ) Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π.) δ) Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) ε) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) στ) Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη θερινή περίοδο 2024, και ειδικότερα για το διάστημα από 1-6-2024 μέχρι και 30-9-2024, την οργάνωση και τη λειτουργία, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, του τμήματος Α των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) στην περιοχή Αγ. Ανδρέας, Ζούμπερι, του Δήμου Μαραθώνα.

Β. Η διοίκηση του τμήματος Α των καταλυμάτων, που θα ασκηθεί από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) βάσει του ν.4415/2016, θα τελεί υπό την άμεση εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Γ. Για την εύρυθμη λειτουργία του, το τμήμα Α των καταλυμάτων θα στελεχωθεί με ανάλογο αριθμό υπαλλήλων και εκπαιδευτικών κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης του Δ.Σ.. Δ. Στο τμήμα Α των καταλυμάτων θα διαμείνουν εν ενεργεία υπάλληλοι μέλη της Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π., της Π.Ο.Σ.Υ.Π., της Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π., της Ο.Λ.Μ.Ε., της Δ.Ο.Ε. και του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με τις οικογένειές τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε ολόκληρη την απόφαση πατώντας ΕΔΩ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.