Νέο πρόγραμμα για Νεοφυείς Επιχειρήσεις έως 100.000€

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ‘Elevate Greece’ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας! Κατοχύρωσε την προτεραιότητά σου εδώ.

O Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι είναι ΜμΕ επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ‘Elevate Greece’.

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ ενώ το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Δείτε ακόμα:  Κορωπί: Κατά της επαναλειτουργίας του εργοστασίου της «Μπετομάρ» ο Δήμος

Έλεγχος αν το δικαιούσαι εδώ

Πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας!

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια

Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

Δείτε ακόμα:  Νέες πληροφορίες για το τροχαίο στη Λ. Σπάτων - Τέσσερα άτομα στο νοσοκομείο! (φωτό)

Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του 2021, όπως θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Δείτε ακόμα:  Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες στη Λεωφόρο Σπάτων! (φωτό)

Η έναρξη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός του Ιανουαρίου 2021, ενώ η ημερομηνία λήξης θα είναι μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/06/2021.

Αναλαμβάνουμε την αίτησή σου για την διεκδίκηση ως 100.000€

Δωρεάν έλεγχος αν το δικαιούσαι συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ

Θέλεις περισσότερα;

Επικοινώνησε μαζί μας στο 2104408040 και στο info@zicon.gr

zicon.gr