Ο “πόλεμος” συνεχίζεται στο Πικέρμι! Απάντηση σε Αδαμόπουλο από Πρόγιου, Κυριαζή

Μετά την επιστολή προς τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Πικερμίου κ. Θανάση Αδαμόπουλο που απέστειλαν οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Κυριαζής και Αθηνά Πρόγιου, αναφορικά με τις διαδικασίες λειτουργίας του Κοινοτικού Συμβουλίου και την απάντηση του κου Αδαμόπουλου, έχουμε νέα επιστολή-απάντηση από Πρόγιου, Κυριαζή.

Συγκεκριμένα αναφέρον… Η από 17/11 απάντηση του Προέδρου του ΚΣ Πικερμίου ήρθε ένα (1) μήνα σχεδόν μετά την από 21/10 επιστολή μας και μάλιστα μία (1) μέρα πριν την τελευταία συνεδρίαση του Κ.Σ., τον Νοέμβριο, αγνοώντας επιδεικτικά το αίτημά μας για σύγκλιση ΚΣ και μην απαντώντας στα θέματα που θέτουμε και στις προτάσεις μας.

Επιπλέον στην απαντητική επιστολή ο Πρόεδρος του ΚΣ υποβιβάζει το ζήτημα από θεσμικό σε προσωπική αντιπαράθεση με αιχμές και κατηγορίες, σε αντίθεση με το περιεχόμενο της επιστολής μας στην οποία δεν υπάρχει ίχνος προσωπικών αιχμών και αντιπαράθεσης. Η απάντηση αυτή ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις θέσεις μας στην δημοσιευμένη επιστολή μας.

Παρόλα αυτά, επειδή η επιστολή-απάντηση του Προέδρου περιέχει ανακρίβειες θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να απαντήσαμε σημείο προς σημείο και με συγκεκριμένα στοιχεία με την συνημμένη επιστολή μας:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ – ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΙΟΥ

Υπόψη
Προέδρου ΚΣ Πικερμίου
κου Αθανασίου Αδαμόπουλου
Κοιν. Κοινοτικούς Συμβούλους Πικερμίου

Θέμα: Απάντηση στην υπ’αριθμ. 160/17-11-2020 επιστολή του Προέδρου Κοινότητας Πικερμίου (παραλαβή με e-mailστις 10:13π.μ. 18-11-2020).
Πικέρμι, 30 Νοεμβρίου 2020

Κύριε Πρόεδρε,
Εφόσον, έστω και με σημαντική καθυστέρηση (25 ημερών), και μάλιστα ελάχιστες ώρες πριν την συνεδρίαση του ΚΣ που ορίσατε (διά περιφοράς) στις 18-11-2020, λάβαμε την «δίκην εξωδίκου» απάντησή σας στην από 21-10-2020 επιστολή μας προς εσάς και τα μέλη του ΚΣ, είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να απαντήσουμε με στοιχεία στις απόψεις σας. Θα ήταν περισσότερο παραγωγικό να αποφεύγατε την δημιουργία εντάσεων και εντυπώσεων και να καλούσατε μια συνεδρίαση του ΚΣ για να συζητήσουμε ως αποκλειστικό θέμα της ΗΔ την θεσμική λειτουργία, όπως με την επιστολή μας σας εισηγηθήκαμε. Αντί να πράξετε αυτό, που ήταν σαφής πρόταση δύο Κοινοτικών Συμβούλων επιλέξατε να αγνοήσετε για άλλη μια φορά την πρόταση Κοινοτικών Συμβούλων, να εισαχθούν θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του ΚΣ. Αν νομίζετε ότι ο Πρόεδρος μπορεί να διαμορφώνει την ΗΔ αγνοώντας θέματα που Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ως έχουν καθήκον, προτείνουν να έλθουν προς συζήτηση στο ΚΣ, είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος που επιλέξατε που δεν αρμόζει στον θεσμικό ρόλο του Προέδρου και για τον οποίο σας επιστήσαμε την προσοχή, ως έσχατο μέσο έμφασης με την επιστολή μας.
Προτείνουμε και πάλι ΕΥΘΕΩΣ να συγκαλέσετε συνεδρίαση του ΚΣ με αυτό το θέμα της ΗΔ που αφορά την ομαλή λειτουργία του και να αποφασίσει σχετικά το ΚΣ για την εύρυθμη λειτουργία του.
Πέραν αυτών, στην επιστολή σας αναφέρεσθε σε κάποια σημεία με απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο για εμάς, γεγονός που δεν αρμόζει στην μέχρι σήμερα ομαλή συνεργασία μας και στην θεσμική θέση του Προέδρου ΚΣ. Εκφράζουμε την λύπη μας για την προσωπική επίθεση που επιχειρείτε με την απάντηση σας και την προσπάθεια να μετατρέψετε θέματα λειτουργίας του ΚΣ σε προσωπική αντιδικία. Δεν επιθυμούμε να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, αλλά αντιθέτως τα θέματα που θίγουμε αφορούν απολύτως την θεσμική σας λειτουργία και ουδόλως την προσωπικότητα σας και γι’αυτό θα αντιπαρέλθουμε τις αντεκλήσεις, αναφερόμενοι αποκλειστικά σε πραγματικά γεγονότα και συνθήκες λειτουργίας μας ως μέλη του ΚΣ Πικερμίου και όχι σε αυθαίρετους χαρακτηρισμούς.
Τα ζητήματα που θέτει η επιστολή μας, επανειλημμένα τα έχουμε επισημάνει και στο πλαίσιο του ΚΣ και σε προσωπικές συνεργασίες από κοινού με άλλους συναδέλφους του ΚΣ. Είναι λοιπόν περίεργο που διατυπώνετε μάλιστα έκπληξη για την επιστολή μας ενώ συγχρόνως αποφεύγετε να απαντήσετε στα συγκεκριμένα θέματα που θέτουμε και ψευδώς μας εγκαλείτε για ανεπάρκεια και ελλιπή εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Πιο αναλυτικά σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς δηλώνουμε τα εξής:

• Και οι δύο εξ ημών έχουμε επανειλημμένως θέσει θέματα προς συζήτηση προφορικά και εγγράφως με σχετικές επιστολές, όπως ενδεικτικά οι από 18-7-2019, 11-11-2019, 12-11-2019, 17-11-2019,5-12-2019, 16-12-2019, 20-1-2020,22-1-2020, 23-6-2020 και 3-8-2020 και έχουμε συμβάλει με τεχνική επάρκεια και στόχευση στις ανάγκες του Πικερμίου, παρ’ όλες τις αντιξοότητες της εποχής μας, της νομοθεσίας και της πλήρους απουσίας πόρων για την Κοινότητα. Έχουν αγνοηθεί οι περισσότερες προτάσεις μας για την ΗΔ και έχουμε επισημάνει πολλές επίσης φορές για την έλλειψη προηγούμενης έγκαιρης ενημέρωσης τεκμηριωμένης προετοιμασίας και γραπτής εισήγησης θεμάτων που έχουν τεθεί προς συζήτηση στο ΚΣ.
Ποιά ακριβώς ανησυχία υπάρχει για να μην τίθενται προς συζήτηση θέματα που είναι εντελώς κρίσιμα για τους δημότες του Πικερμίου;

• Από όσα αναφέρονται στην απαντητική επιστολή σας είναι προφανές ότι δεν αντιληφθήκατε πως η διαφωνία μας δεν αφορά μόνο την πληρότητα και την ιεράρχηση των προτάσεών μας, αλλά επίσης και την πορεία ωρίμανσης, εξέλιξης, αποδοχής, υιοθέτησης κλπ. από πλευράς Υπηρεσιών και ΔΣ Δήμου Ρ-Π.Δεν αμφιβάλλουμε για την προσφορά σας στο παρελθόν – αν το κάναμε δεν θα μετείχαμε στον ίδιο εκλογικό συνδυασμό. Το ζητούμενο είναι εντελώς διαφορετικό: οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν διαφορετική προσέγγιση προκειμένου οι παρεμβάσεις μας να είναι αποτελεσματικές, πλέον των ήδη υιοθετημένων από εσάς, δηλαδή της εβδομαδιαίας επίσκεψης στον Δήμο για την προώθηση των όποιων αιτημάτων. Πρέπει να έχουν θεσμικό χαρακτήρα γιατί το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι θεσμός και έχει ρόλο και γνώμη για το τι πρέπει να γίνει προς όφελος των δημοτών στο Πικέρμι.

• Δεν έχουμε καμία εικόνα για την παρουσία σας στο ΔΣ όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την ΔΚ Πικερμίου. Ουδέποτε συζητήθηκαν αυτά σε συνεδρίαση και ορισμένα λίγα που συζητήθηκαν, αυτό έγινε ετεροχρονισμένα, δηλαδή αφού το ΔΣ έλαβε την σχετική απόφαση χωρίς την παρουσία και τοποθέτηση του ΚΣ. Γνωρίζετε ότι η παρουσία του Προέδρου είναι εκ του νόμου υποχρεωτική όταν στο ΔΣ συζητούνται θέματα της ΔΚ Πικερμίου και οφείλει να τοποθετείται με την ψήφο του. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση αν και πότε συμμετείχατε και τι αποφασίστηκε για το Πικέρμι. Ούτε βεβαίως θέματα Πικερμίου που πρόκειται να συζητηθούν στο ΔΣ και μάλιστα ειδικά εκείνα που απαιτείται εκ του νόμου έκφραση γνώμης έχουν έλθει προς συζήτηση.

• Ουδέποτε κοινοποιήθηκε τεκμηριωμένη επιστολή διαμαρτυρίας-υπενθύμισης στα αρμόδια όργανα του Δήμου για σημαντικά θέματα της ΔΚ Πικερμίου παρότι πολλές φορές προτάθηκε στο ΚΣ.

• Υπήρξε ποτέ έγγραφη ενημέρωση για την τύχη των προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό 2021, ώστε να ξεκινήσει η προετοιμασία προώθησης και συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων υλοποίησης;Επ’ευκαιρία ενημερωθήκαμε από τον Δήμο Ρ-Π ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός για το έτος 2021 έχουν εγκριθεί. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζουμε ως ΚΣ Πικερμίου τι περιλαμβάνεται έστω ως πρόβλεψη για την περιοχή μας;

• Παράλληλα και κατ’επανάληψη επισημάναμε ότι τα έργα που απαιτούνται για την περιοχή μας είτε δεν συμπεριλαμβάνονται στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό είτε, ακόμη και αν συμπεριλαμβάνονται, κατά την υλοποίησή του, με συνεχείς τροποποιήσεις, δεν εκτελούνται μετατιθέμεναστο διηνεκές. Ποια είναι η θεσμική διαμαρτυρία, αντίδραση αλλά και επιχειρηματολογία του Προέδρου στις σχετικές συνεδριάσεις του ΔΣ, όπου βέβαια ο Πρόεδρος έχει και την δυνατότητα αρνητικής ψήφου για θέματα της περιοχής μας;

• Μήπως η αυθαίρετη εγκατάσταση του οικίσκου ανακύκλωσης στην Πλατεία Μ. Έβερτ, οι μονοδρομήσεις στη Διώνη, η αλλαγή ρυμοτομικού, χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, στο γήπεδο της Διώνης, η προώθηση της διαδικασίας για τον Βαλανάρη, η κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση έστω και μιας εκ των προγραμματισμένων παιδικών χαρών στο Πικέρμι (όπου δεν υπάρχει ούτε μία πιστοποιημένη), η ξαφνική διακοπή κάθε ενέργειας και προώθησης για την λειτουργία του Κοιμητηρίου Πικερμίου, το θέμα της ασφάλειας του οδικού δικτύου, η δεξαμενή στο Ντράφι, η καθαριότητα, η πυροπροστασία, η επισκευή του πυροφυλακίου στο Ντράφικαι η διαχείριση των κηπευτικών υπολειμμάτων απετέλεσε ποτέ θέμα των επαφών σας με την δημοτική αρχή, και αν ναι, τι αποτέλεσμα έφερε;

• Σχετικά με την δεξαμενή του Ντραφίου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι και οι δύο Κοινοτικοί Σύμβουλοι το θέτουν συνεχώς και το παρακολουθούν πολύ στενά. Μέρος του ενδεδειγμένου σύμφωνα με τις μελέτες προτεινόμενου έργου αν και είχε ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2020, δυστυχώς δεν εκτελέσθηκε. Επιπροσθέτως, σας διαφεύγει ότι και ο εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος «Ερίκεια» έθεσε το θέμα της δεξαμενής με την υπ. Αριθμ. 75/5-8-2020 επιστολή της. Βεβαίως, είστε πλήρως ενήμερος για τα σημαντικά πορίσματα των ελεγκτικών αρχών σχετικά με το θέμα που το καθιστούν ακόμη πιο αναγκαίο και επείγον. Ποια ήταν λοιπόν η συμβολή ως Προέδρου του ΚΣ Πικερμίου στο σοβαρό αυτό θέμα;
Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι δεν πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά τα τοπικά θέματα του Πικερμίου στο Κοινοτικό Συμβούλιο και μάλιστα ούτε καν το θέμα της ίδιας λειτουργίας που δύο Κοινοτικοί Σύμβουλοι προφορικά και γραπτά σας το έχουν θέσει;

• Θεωρείτε εποικοδομητική και ενδεδειγμένη θέση για τον θεσμικό ρόλο του Προέδρου να ορίζονται, μάλιστα χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, τετριμμένα θέματα καθημερινότητας για συζήτηση στην ΗΔ στην τελευταία συνεδρίαση του ΚΣ, και να μην τίθενται τα σημαντικά θέματα που έγκαιρα ζητήσαμε να συζητηθούν με την από 21-10-2020 επιστολή η οποία αφορούσε την λήψη αποφάσεων για την υιοθέτηση διαδικασιών με στόχο την οργάνωση αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ΚΣ ;

• Όσον αφορά την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για την καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών, θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι ήταν και αποτέλεσμα ασφυκτικής πίεσης του πρώτου εξ ημών προς μία αποτελεσματικότερη διαχείριση, λόγω του καθημερινού φόρτου εργασίας σας.

Είμαστε σίγουροι ότι μετά από μία ήρεμη και προσεκτική ανάγνωση της παρούσης,όπως και των προηγουμένων επιστολών, στις οποίες απουσιάζουν προσωπικές επιθέσεις και υπονοούμενα, θα διαπιστώσετε ότι η μοναδική επιθυμία μας,αφορά τη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των θεμάτων αρμοδιότητας του ΚΣ.

Συμφωνούμε απόλυτα με τις αναφορές σας για την από κοινού προσφορά μας, για την βελτίωση της καθημερινότητάς μας, θέτοντας τις απαραίτητες στέρεες και σύγχρονες βάσεις για το Πικέρμι του αύριο, συνεργαζόμενοι πάντα ανιδιοτελώς και εποικοδομητικά με τον Δήμαρχο και τις Υπηρεσίες του Δήμου Ρ-Π.

Από την πλευρά μας είμαστε πάντα διαθέσιμοι να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα που οι δημότες του Πικερμίου με την ψήφο τους μας ανέθεσαν και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε σε πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας και ως εκ τούτου επιμένουμε στην πρόταση μας.

Σας καλούμε για άλλη μια φορά να φέρετε με πρωτοβουλία σας το θέμα της λειτουργίας του Κοινοτικού Συμβουλίου σε επόμενη συνεδρίασή του και καλούμε όλους τους συναδέλφους Κοινοτικούς Συμβούλους να συνεισφέρουν προς αυτήν την κατεύθυνση,προτείνοντας και ψηφίζοντας την ΗΔ με το συγκεκριμένο θέμα.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Κυριαζής – Αθηνά Πρόγιου

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.