Πικέρμι: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το Σωματείο Εργαζομένων στην Elbisco – Τι αποφασίστηκε


Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 10 Απριλίου 2022, η έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων του Εργοστασίου της Elbisco στο Πικέρμι

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν:

Την 10/4/2022 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση στην αίθουσα του σωματείου με θέμα ημερήσιας διάταξης την υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2022-2023.

Κατόπιν ενημέρωσης των μελών για τις προτάσεις του εργοδότη, όσον αφορά την υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, έγινε μυστική ψηφοφορία και η κάλπη ανέδειξε με απόλυτη πλειοψηφία στην στήριξη παράτασης της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2020-2021 έως τις 30/6/2022 και εκ νέου διαπραγμάτευση για την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2022-2023.

Δείτε ακόμα:  Πικέρμι: Σε εξέλιξη επεμβάσεις καθαρισμού σε παραρεμάτιες περιοχές στη Διώνη (φωτό)

Υπενθύμιση όρων διαπραγμάτευσης από τη γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 27/2/2022

ΑΠΟΔΟΧΕΣ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια του προσωπικού αυξάνονται κατά 8% από την 1/1/2022.

Χορηγείται υπερωριακή αμοιβή για τους εργαζόμενους που μεταφέρονται καθημερινώς στην Χαλκίδα.

Χορηγείται επίδομα οθόνης 10% στους υπαλλήλους που υπερβαίνουν καθημερινώς τις δύο ώρες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σε κάθε εργαζόμενο χορηγούνται ετησίως διατακτικές προμήθειας καταναλωτικών αγαθών ύψους 170 ευρώ , και συγκεκριμένα 70 ευρώ τα Χριστούγεννα και 100 ευρώ το Πάσχα.

Χορηγούνται οδοιπορικά σε όσους δεν εξυπηρετούνται από τα πούλμαν μεταφοράς.

Δείτε ακόμα:  Δήμος Παλλήνης: 28 Σύγχρονες, ασφαλείς και πιστοποιημένες παιδικές χαρές

Χορηγείται για όλους τους εργαζόμενους, ως επιβράβευση και αναγνώριση της προσφοράς τους, κάθε 10 έτη καταβολή ενός μισθού.

Ενσωμάτωση στο μισθό της επιχειρησιακής συνήθειας του πριμ παρουσίας στο σύνολο των εργαζομένων.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η επιχείρηση οφείλει να μεριμνά για

Την εγκατάσταση και καλή λειτουργία συστημάτων κλιματισμού ( θέρμανση και ψύξη).

Εξαερισμού σε όλους τους χώρους εργασίας και αποθηκών ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας.

Την τοποθέτηση υγρομέτρων και θερμομέτρων σε όλους τους χώρους εργασίας και την διακοπή εργασίας σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 40ο C ή μειωθεί κάτω των 16ο C.

Δείτε ακόμα:  Δήμος Μαραθώνα: Παράταση της πρόσληψης για αυτά τα έξι ατόμα

Την ορθή κατανομή του προσωπικού στις βάρδιες ώστε να μην δημιουργούνται κενά.

Την έγκαιρη χορήγηση των στολών εργασίας στο προσωπικό / την έγκαιρη χορήγηση Μ.Α.Π.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1/1/2022 και λήγει 31/12/2023

Διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν .
Ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις που προκύπτουν από Σ.Σ.Ε. , Δ.Α. , υπουργικές αποφάσεις , ατομικές συμβάσεις εργασίας , αποφάσεις της Διεύθυνσης και την πρακτική της επιχείρησης δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσης και εξακολουθούν να ισχύουν.