Πικέρμι: Επεκτείνεται το δίκτυο ύδρευσης στον Άγιο Σπυρίδωνα


Το θέμα της λήψης απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου ύδρευσης επί των οδών Γλαυκιάς & Αιγαίου Πελάγους στον Αγ. Σπυρίδωνα, θα συζητηθεί στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατόπιν αιτημάτων των κατοίκων στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα για υδροδότηση και συγκεκριμένα επί της οδού Αιγαίου Πελάγους στον Αγ. Σπυρίδωνα , διενεργήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία ύδρευσης και διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης από την οδό Γλαυκιάς στο ύψος της οδού Κλεοπάτρας και για 200 μ. συνολικά με σωλήνα πολυαιθυλενίου διατομής Φ63 και ονομαστικής πιέσεως 16 atm. , προκειμένου να υδροδοτηθούν οι όμορες κατοικίες, αλλά και για μελλοντική χρήση .

Η προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για την επέκταση του δικτύου θα βαρύνει τους κατοίκους ενώ η εργασία θα βαρύνει τον Δήμο με δικά του μέσα.

Δείτε ακόμα:  Πικέρμι: Έκτακτη Διακοπή υδροδότησης στη Διώνη

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση από το Δ.Σ. για την επέκταση του δικτύου επί των οδών Γλαυκιάς και Αιγαίου Πελάγους.