Πικέρμι: Επιστολή στη Δήμαρχο Δημ. Τσεβά για την Πυροπροστασία στο Ντράφι

Επιστολή προς τη Δήμαρχο Δήμητρα Τσεβά απέστειλε ο πρώην τοπικός σύμβουλος Πικερμίου Φίλιππος Αναστασίου σχετικά με την πυροπροστασία στο Ντράφι

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμη Κυρία Δήμαρχε Ρ-Π,
Αγαπητή Κυρία Δήμητρα Τσεβά,

Βάσει τού σχετικού Νόμου 5075/1023 καθώς καί τών συμπληρωματικών Εγκυκλίων τού 2024, περί ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, έκαστος Δήμος οφείλει νά προβεί, μετά από μελέτην, σέ καθορισμόν, προετοιμασίαν καί εκτέλεση μίας κατάλληλης περιμετρικής ζώνης Πυροπροστασίας, περιφερειακά γύρω από κάθε Οικισμόν, ο οποίος είναι εντός Σχεδίου Πόλεως καί ο οποίος τυχόν περιβάλλεται από δάση ή δασικές εκτάσεις.

Οι ιδιοκτήτες τών οικημά των εντός τής ως άνω περιμετρικής ζώ νης έχουν
ξεχωριστά ο καθένας αντίστοιχες υποχρεώσεις γιά τήν πυροπροστασίαν τών οικημάτων ενός εκάστου.

Πόροι ύψους 30 εκατ. ευρώ, για την δημιουργίαν αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών εντός Σχεδίου πόλεως, που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας γιά τήν εκδήλωση πυρκαγιών διατίθενται από τό Πράσινο Ταμείο.

Ήδη μάλιστα, ο γειτονικός μας Δήμος Πεντέλης έκα νε σχετικήν αίτηση γιά τήν λήψη αντιστοί χου Δανείου ύψους ( 5 ) πέντε εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου νά εκτελέσει τήν ώς άνω περιφερειακήν ζώνην Πυροπροστασίας όπως ακριβώς προβλέπεται καί επιβάλλεται από τόν ως άνω Νόμον 5075/23.

Ερωτάται διά τού παρόντος ο Δήμος Ρ-Π, σέ ποίες ακριβώς ενέργειες έχει προβεί προ κειμένου νά εκτελέσει τήν ώς άνω ζώνην Πυροπροστασίας περιφερειακά τού Οικισμού Ντραφίου, τού Οικισμού Διώνης, τού Οικισμού Καλλιτεχνούπολης κλπ, όπως ακριβώς προβλέπεται καί επι βάλλεται από τόν ως άνω Νόμον 5075/1023.

Εν αναμονή τής σχετι κής γραπτής απαντήσεώς σας, διατελώ

Φίλιππος Αναστασίου

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.