Πόσους Δημοτικούς Αστυνομικούς θα προσλάβει ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου – Η κατανομή για τους Δήμους της Αν. Αττικής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Κ/2024) για 1.213 μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε δήμους όλης της χώρας.

Από αυτούς οι 61 θα προσληφθούν σε δήμους της Ανατ. Αττικής και συγκεκριμένα σε αυτούς των Αχαρνών, της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του Διονύσου, της Κρωπίας, του Μαραθώνα, του Μαρκοπούλου, της Παιανίας, της Ραφήνας – Πικερμίου, του Σαρωνικού, των Σπάτων – Αρτέμιδας και του Ωρωπού.

Δεν υπάρχουν προβλεπόμενες θέσεις για τους Δήμους Λαυρεωτικής και Παλλήνης.

Πιο συγκεκριμένα οι 61 κατανέμονται ως εξής:

Δήμος Αχαρνών 16 (2 ΠΕ, 2 ΤΕ και 12 ΔΕ), Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 12 (όλοι ΔΕ), Δήμος Διονύσου 7 (3 ΠΕ και 4 ΔΕ), Δήμος Κρωπίας 7 (4 ΠΕ, 1 ΤΕ και 2 ΔΕ), Δήμος Μαραθώνα 2 (όλοι ΔΕ), Δήμος Μαρκοπούλου 3 (1 ΤΕ και 2 ΔΕ), Δήμος Παιανίας 3 (1 ΠΕ, 1 ΤΕ και 1 ΔΕ), Δήμος Ραφήνας Πικερμίου 2 (1 ΤΕ και 1 ΔΕ), Δήμος Σαρωνικού 3 (2 ΤΕ και 1 ΔΕ), Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας 3 (2 ΠΕ και 1 ΤΕ) και Δήμος Ωρωπού 3 (1 ΠΕ, 1 ΤΕ και 1 ΔΕ).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Μαρτίου και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 26 Μαρτίου και ώρα 14:00. Θα πρέπει επίσης να προμηθευτούν παράβολο τριών ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο).

Είναι η πρώτη φορά που οι προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω του ΑΣΕΠ, ενώ σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις στις αντίστοιχες υπηρεσίες ήταν το 2010.

Ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων προέκυψε έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων στην οποία προχώρησαν οι δήμοι, κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών τους, αμέσως μετά τη νομοθέτηση που αφορούσε στην αναμόρφωση της δημοτικής αστυνομίας.

Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς στους πίνακες κατάταξης:

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

• Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, κατά περίπτωση είτε διαγράφονται από αυτούς είτε αναμορφώνεται η βαθμολογία τους.

Υποψήφιος ο οποίος δεν υποβάλλει στο ΑΣΕΠ μετά τη σχετική ανακοίνωση, σε ηλεκτρονική μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.