Ραφήνα: Δημοπρασία για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων

«Βγήκε» και με πιο… επίσημο τρόπο η προκήρυξη δημόσιας, μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) στους Δήμους Ραφήνας, Πικερμίου και σε όμορους Δήμους προχώρησε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Παράλληλα, ο φορέας, εφόσον δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, έχει απευθύνει για σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου πρόσκληση για σύγκληση της Εκτελεστικής επιτροπής του με θέματα συζήτησης και τις ενημερώσεις για τους μεγάλους διαγωνισμούς που προωθεί για κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στην Αττική, ύψους σχεδόν 860 εκατ. ευρώ.

Κατ’ αρχάς, και όσον αφορά στο ακίνητο. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην Α’ φάση θα υποβληθούν γραπτές προσφορές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 27.9.2021, ημέρα Δευτέρα. Αυτές θα ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας και μόνον όσες κριθούν κατάλληλες, θα συμμετάσχουν στη Β’ φάση της διαδικασίας, δηλαδή στη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

Το προσφερόμενο ακίνητο (20-25 στρεμμάτων) θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και Όμορων Δήμων για τη διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ραφήνας Πικερμίου, Σπάτων Αρτέμιδας και Παιανίας. Η ανώτατη προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν των 7,05 εκατ. ευρώ και κάθε προσφορά που θα ξεπερνά το εν λόγω ποσό θα απορρίπτεται.

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, να έχει επαρκή έκταση για την χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (20 – 25 στρέμματα), να βρίσκεται εντός επιτρεπόμενης θεσμοθετημένης χρήσης γης για την εγκατάσταση ΜΕΒΑ, να έχει άμεση πρόσβαση ή να είναι ήδη συνδεδεμένο με δίκτυα κοινής ωφελείας, να μην έχει αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαιρεσίες, να βρίσκεται εκτός δασών και δασικών εκτάσεων, κατοικημένων περιοχών, οικισμών, αστικών περιοχών και οικιστικών ενοτήτων, να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000m από την κρίσιμη παραθαλάσσια/ παράκτια ζώνη και την οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των ακτών, να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, να είναι ελεύθερο από δουλείες και πολεοδομικές δεσμεύσεις, να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων κ.α. Μετά το πέρας των απαραίτητων διαδικασιών, υπογράφεται ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και στον μειοδότη ενώπιον Συμβολαιογράφου προσύμφωνο για την αγορά του ακινήτου που δεσμεύει αμφότερα τα μέρη για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προκειμένου ο ΕΔΣΝΑ να προχωρήσει αμελλητί στις διαδικασίες έκδοσης ΑΕΠΟ για την κατασκευή της Μονάδας. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο μερών. Μετά την ολοκλήρωση όλων των νομίμων διαδικασιών και την έκδοση της ΑΕΠΟ από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλεται ο φάκελος της σύμβασης για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Βέβαια, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η πορεία των μεγάλων διαγωνισμών της Αττικής για τη δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασιών αποβλήτων σε Φυλή, Σχιστό και Γραμματικό, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 850 εκατ. ευρώ (προ ημερών είχε γίνει σχετικό θέμα από το insider για την «τύχη» τους) που είναι σε εξέλιξη αλλά και… εκκρεμότητα. Δηλαδή, αν θα υποβληθούν κανονικά οι προσφορές ή θα έχουμε νέες αναβολές.

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα θέματα τα οποία καλείται να συζητήσει η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ είναι και τα εξής:

Έγκριση των υπ’ αριθ. πρωτ. 9119/19.7.2021 και 11308/15.9.2021 αποφάσεων Προέδρου σχετικά με τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ).

Έγκριση των υπ’ αριθ. πρωτ. 7423/10.6.2021, 9120/19.7.2021 και 11278/15.9.2021 αποφάσεων Προέδρου σχετικά με τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ).

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ).

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό, ανοιχτό, διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΜΕ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ).

Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ» και λήψη απόφασης σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 122/2021 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

insider.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.