Ραφήνα: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πρανών στο Κόκκινο Λιμανάκι

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πρανών στο Κόκκινο Λιμανάκι στο Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας

Ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς ενέκρινε την διενέργεια για την ανάθεση της μελέτης «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου «Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου»», προϋπολογισμού 9.913,43 ευρώ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

Η δαπάνη της εκτέλεσης της μελέτης θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Αντικείμενο της  μελέτης είναι η ανάθεση της μελέτης; «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου «Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου»», με αντικείμενο:

1. Μελέτη σύνταξης Φακέλου Εξαίρεσης από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για τα έργα επείγοντος χαρακτήρα: «Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου»

2. Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) με αντικείμενο την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη λειτουργία του έργου «Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου», σύμφωνα με την εγκύκλιο
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με Α.Π. οικ. 203913/19.12.2012

Για την εκπόνηση της ανωτέρω αναφερόμενης μελέτης, απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε Περιβαλλοντικές Μελέτες
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου δεν διαθέτει προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης.

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση της εκπόνησής της, σε εξειδικευμένους μελετητές.
Η ανωτέρω μελέτη θα χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου «Αποκατάσταση παράκτιων πρανών στη θέση Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.