Ραφήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τρίτη & την Τετάρτη στο λιμάνι & την κεντρική πλαζ για τα γυρίσματα του “Γάμος αλά ελληνικά 3”!

Λίγα μόλις λεπτά μετά το κείμενο του irafina.gr, για την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας “Γάμος αλά ελληνικά 3”, ήρθε η επιβεβαίωση καθώς με ανακοίνωση που εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ραφήνας, ενημερώνει για τα Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και στη θαλάσσια περιοχή Κεντρικής Πλαζ Ραφήνας την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, τα οποία αφορούν στα γυρίσματα της παραπάνω ταινίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κεντρικού λιμεναρχείου Ραφήνας αναφέρει:

Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ο Σ Λ Ι Μ Ε Ν Α Ρ Χ Η Σ Ρ Α Φ Η Ν Α Σ
Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας και στη θαλάσσια περιοχή Κεντρικής Πλαζ Ραφήνας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ραφήνας (389 Β’/1978).

2. Την Αριθ. Φακέλου: 512.7/2014/Αριθ.Σχεδίου/1000/10-3-2014 Διαταγή Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. Β΄.

3. Την αριθ. πρωτ. 4344/2022 αίτηση του κ. ΚΟΥΤΣΑΚΟΥ Αλεξίου, καθώς και τη σχετική αλληλογραφία.

4. Τo αριθ. πρωτ.: 2994/16-6-2022 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ραφήνας ως εξής:

Απαγορεύεται η στάθμευση κάθε είδους οχήματος στα κάτωθι τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας από 21-06-2022 και ώρα 00:01 έως και 22-06-2022 και ώρα 19:00 στις εξής περιοχές:

1. Έξοδο λιμένα, μετά τα πρακτορεία στις Καμάρες, στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.

Συγκεκριμένα, σε στίγματα: από 38ο 1΄ 15,26΄΄Β – 24ο
0΄ 33,72΄΄Α έως 38ο 1΄ 14,72΄΄Β – 24ο 0΄ 34,73΄΄Α.

2. Από την αρχή της γλίστρας, πλησίον Κ.Υ.Ε. ΄΄ΤΖΙΤΖΙΚΙ΄΄, έως και τη διάβαση πεζών έναντι των πρακτορείων στις Καμάρες και επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος (θέσεις ελεύθερου πάρκινγκ). Συγκεκριμένα, σε στίγματα: από 38ο 1΄ 15,54΄΄Β – 24ο 0΄ 33,96΄΄Α έως 38ο 1΄ 13,41΄΄Β – 24ο 0΄ 37,69΄΄Α.

3. Περιμετρικά του νοητού τριγώνου στην είσοδο και έναντι του Κ.Υ.Ε. ΄΄ΤΖΙΤΖΙΚΙ΄΄ και πλησίον της προαναφερόμενης στην παρ.2 γλίστρας. Συγκεκριμένα, σε στίγματα: 38ο 1΄ 12,60΄΄Β – 24ο 0΄ 35,41΄΄Α, 38ο 1΄ 14,37΄΄Β – 24ο 0΄ 35,75΄΄Α & 38ο 1΄ 13,56΄΄Β – 24ο
0΄ 37,28΄΄Α.

4. Θέσεις ελεύθερης στάθμευσης στην είσοδο, έναντι του Ξενοδοχείου ΄΄ΑΥΡΑ΄΄, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, σε στίγματα: από 38ο 1΄ 11,88΄΄Β – 24ο 0΄ 34,39΄΄Α έως 38ο 1΄ 13,49΄΄Β – 24ο 0΄ 37,55΄΄Α.

5. Στο χώρο παραπλεύρως του Κ.Υ.Ε. ΄΄ΤΖΙΤΖΙΚΙ΄΄. Συγκεκριμένα, σε στίγματα: 38ο 1΄ 12,53΄΄Β – 24ο 0΄ 36,45΄΄Α, 38ο 1΄ 12,07΄΄Β – 24ο
0΄ 36,96΄΄Α και 38ο 1΄ 13,06΄΄Β – 24ο 0΄ 37,69΄΄Α.

6. Στις θέσεις πάρκινγκ στις προβλήτες 11, 12 και 13 του λιμένα Ραφήνας.

Β. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος κάθε είδους οχήματος από τις 08:00 έως και 12:30 στις 22-06-2022 σε όλες τις προβλήτες του λιμένα. Μετά την προαναφερόμενη ώρα, η είσοδος οχημάτων στο λιμένα θα γίνεται ελεγχόμενα, κατόπιν συνεννόησης με τα Λιμενικά Όργανα. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στο λιμένα οχημάτων που δεν ταξιδεύουν.

Γ. Επιπρόσθετα, την 22-06-2022 και μεταξύ των ωρών 07:00-18:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών στη χερσαία περιοχή της Κεντρικής Πλαζ Ραφήνας, που περικλείεται από τα στίγματα: 38° 1’10.53″Β- 24° 0’38.31″Α, 38° 1’9.37″Β- 24° 0’39.97″Α, 38° 1’11.89″Β- 24° 0’40.02″Α, 38° 1’10.62″Β- 24° 0’41.78″Α.

Δ. Τέλος, την 22-06-2022 και μεταξύ των ωρών 07:00-18:00, απαγορεύεται η κολύμβηση και η κυκλοφορία θαλασσίων μέσων αναψυχής στο θαλάσσιο χώρο της Κεντρικής Πλαζ Ραφήνας, που περικλείεται από τα στίγματα:
38° 1’12.13″Β- 24° 0’40.34″Α, 38° 1’10.86″Β- 24° 0’42.11″Α, 38° 1’14.74″Β- 24° 0’43.53″Α, 38° 1’13.55″Β- 24° 0’45.79″Α.

Ε. Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΤ. Ο Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας υποχρεούται για τον αποκλεισμό των υπόψη περιοχών.

Ζ. Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή.-

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γεώργιος

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.