Ραφήνα: Μπήκαν οι πρώτες πινακίδες – Τι λέει η απόφαση για το κλείσιμο της οδού Ευβοϊκού

Θέμα ημερών είναι, όπως σας έχουμε ενημερώσει μέσα από το irafina.gr, να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Μεγάλο Ρέμα της Ραφήνας στο ύψος της οδού Ευβοϊκού από την κεντρική παραλία μέχρι και τις σχολικές μονάδες

Ήδη τοποθετήθηκαν, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του irafina.gr, οι πρώτες πινακίδες στη Λεωφόρο Χρυσοστόμου Σμύρνης μπροστά από το 1o και 4ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας, οι οποίες ακόμα είναι καλυμμένες με σακούλες και αναμένεται να αποκαλυφθούν όταν μπουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αρχικά θα καλυφθεί μέρος του οδοστρώματος της οδού Ευβοϊκού ενώ στη συνέχεια ο δρόμος θα κλείσει

Η απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ευβοϊκού αναφέρει ότι:

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου χορηγεί άδεια, για το τμήμα της οδού Ευβοϊκού από την οδό Αραφινήδων Αλών έως την Λεωφ. Χρυσοστόμου Σμύρνης κατά την διάρκεια κατασκευής πασσάλων βόρεια από Χ.Θ. 0+360 έως Χ.Θ. 0+480, στο πλαίσιο του έργου με
τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» , αναδόχου Εταιρείας INTRACAT με συνημμένα την Τεχνική ‘Έκθεση και το σχέδιο της κατάληψης οδού.

Άδεια κατάληψης οδοστρώματος διάρκειας έως και τις 26-04-2024 για τμήμα της οδού Ευβοϊκού μήκους 120,0 μ. και πλάτους 1,50 μ. , και συγκεκριμένα από την οδό Αραφηνίδων Αλών έως την οδό Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» η οποία μετά το πέρας της άνω ημερομηνίας λήγει και η εταιρεία θα πρέπει να αιτηθεί νέα άδεια .

Η άδεια κατάληψης δίνεται κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 40007/Φ. ΕΡΓΟ ΡΑΦΗΝΑΣ/08-02-2024 Απόφασης της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτικών ‘Εργων Δ19 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης μελέτης «Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων , για το τμήμα της οδού Ευβοϊκού από την Αραφηνίδων Αλών έως λεωφ. Χρυσοστόμου Σμύρνης κατά την διάρκεια κατασκευής πασσάλων από χ.θ. 0+360 έως χ.θ. 0+480, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ» , αναδόχου Εταιρείας INTRACAT με συνημμένα την Τεχνική ‘Έκθεση και το σχέδιο της κατάληψης οδού.

Η απαραίτητη σήμανση θα γίνει σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη.

Επίσης:

 Ο αδειούχος οφείλει να φροντίσει να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα σε όλο το μήκος κατάληψης και στα δύο ρεύματα της οδού.
 Για οποιαδήποτε καταστροφή πεζοδρομίου – οδοστρώματος , ο ανάδοχος θα φροντίζει για την αποκατάσταση της ζημιάς ειδάλλως θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με αυτήν.
 Η άδεια αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα ανανεωθεί από το Δήμο με νέα απόφαση αδειοδότησης.
 Ο Αδειούχος είναι υπεύθυνος για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων και την μη παρακώλησή τους
 Σε κάθε περίπτωση ο Αδειούχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία.
 Ο Αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία.
 Ο Αδειούχος και ο κύριος του έργου είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνοι, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου.
 Ο αδειούχος οφείλει μετά το πέρας της κατάληψης να επαναφέρει την οδό στην πρότερη κατάσταση
 Η παρούσα άδεια κατάληψης δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Αδειούχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος.
 Ο Αδειούχος υποχρεούται πριν την έναρξη της κατάληψης να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.