Ραφήνα Πικέρμι: Έως 31 Μάϊου οι εγγραφές & επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος  2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 10  Μαΐου 2024 έως και 31 Μαΐου 2024, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polrafina-pikermi.intellisoft.gr/

Η αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα μπορούν να κάνουν αρχικά Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη στον σύνδεσμο https://polrafina-pikermi.intellisoft.gr/και στη συνέχεια να κάνουν Αίτηση Εγγραφής ή Επανεγγραφής(δεν αρκεί να κάνουν μόνο την Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν και την Αίτηση Εγγραφής ή Επανεγγραφής και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά). Επίσης, θα πρέπει να «κατεβάσουν» και να συμπληρώσουν, από τα Χρήσιμα έγγραφα στον ως άνω σύνδεσμο, το Βιογραφικό του παιδιού (απαραίτητο δικαιολογητικό της Αίτησης Εγγραφής) και τους Κανόνες Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, με τους οποίους συναινούν εφόσον υποβάλλουν την Αίτηση Εγγραφής ή Επανεγγραφής.

Τα Δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα συμπληρωμένη με το βιογραφικό του νηπίου ή του βρέφους.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης.
 • Για εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, πρόσφατο Μηνιαίο Εκκαθαριστικό Μισθοδοσίας (μέσω gov.gr) ή βεβαίωση εργοδότη.
 • Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη και φωτοτυπία ενσήμων ή βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα αναφέρεται το είδος της επιχείρησης και η έδρα (σφραγίδα και υπογραφή επαγγελματία) και βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.( Δ.ΥΠ.Α.) ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικ. έτους ήαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου οικ. έτους.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.
 • Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας στο όνομα του γονέα ή κηδεμόνα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραλαβής του νηπίου από έτερο άτομο, (όνομα και τηλέφωνο) πλην των γονέων ή κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «η αίτηση και τα δικαιολογητικά που προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή» (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Για ΑμεΑ στην οικογένεια, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται προσκόμιση Ιατρικής γνωμάτευσης από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστικό Οργανισμό ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή από άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

Αίτηση εγγραφής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τίθεται εκτός διαδικασίας επιλογής.

Τα Δικαιολογητικά επανεγγραφής είναι τα εξής:

 • Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης (σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνεται η μη μεταβολή).
 • Βεβαίωση υγείας παιδιού από παιδίατρο.
 • Αντίγραφο βιβλιάριου υγείας του παιδιού με τους προβλεπόμενους εμβολιασμούς.
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικ. Έτους ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου οικ. έτους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραλαβής του νηπίου από έτερο άτομο, (όνομα και τηλέφωνο) πλην των γονιών ή κηδεμόνα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Αίτηση επανεγγραφής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τίθεται εκτός διαδικασίας επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 2294075555 και 2294039256.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.