Ραφήνα: Πρόστιμα 1.400 ευρώ για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς

Δύο διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.400 ευρώ επιβλήθηκαν σε πολίτες στην  Ραφήνα για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς

Αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2024
περί «επιβολής προστίμου»

Η Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.
2. Tις διατάξεις του Ν 4830/2021 άρθρο 34 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
3. Το ΦΕΚ 2899/Β/8-6-202 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
4. Την απόφαση 545/2022 τοποθέτησης υπαλλήλων στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Τη με αρ. πρωτ. 1020/15374/1-Α επίδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης του Ν 4830/2021

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή Διοικητικού Προστίμου του συνόλου των παραβάσεων ποσού 900,00€ σύμφωνα με την υπ’ άριθμ 2/20-4-2024 πράξη βεβαίωσης παράβασης του Ν.4830/2021, στο κ Β Ε του Β με ΑΦΜ…… ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοικο Ραφήνας επί της οδού Λ. Φ …. & Κ.

**Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2024
περί «επιβολής προστίμου»

Η Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.
2. Tις διατάξεις του Ν 4830/2021 άρθρο 34 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
3. Το ΦΕΚ 2899/Β/8-6-202 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
4. Την απόφαση 545/2022 τοποθέτησης υπαλλήλων στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Τη με αρ. πρωτ. 1059/15/5-Β επίδοση πράξης βεβαίωσης παράβασης του Ν 4830/2021

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή Διοικητικού Προστίμου του συνόλου των παραβάσεων ποσού 500,00€ σύμφωνα με την υπ’ άριθμ 1/12-4-2024 πράξη βεβαίωσης παράβασης του Ν. 4830/2021, στο κ Μ. Χ. του Π. με ΑΦΜ ……….. ΔΟΥ Παλλήνης, κάτοικο Ραφήνας επί της οδού Π. …..

**Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.