Ραφήνα: Τι αλλάζει στο κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου – Τι ισχύει για τα τέλη & τους οικογενειακούς τάφους

Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Ραφήνας Πικερμίου με θέμα την Λήψη απόφασης περί τροποποιήσης του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας και αναπροσαρμογή των τελών και των δικαιωμάτων των Κοιμητηριών Ραφήνας Πικερμίου για το έτος 2024 και εφεξής.

Ομόφωνα αποφάσισαν:

1. Την τροποποιήση του Ενιαίου Κανονισμού ως κάτωθι :

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9

2) Δ. Οικογενειακοί τάφοι , των οποίων έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι, μετά την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων (πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών) περιέρχονται στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, που μπορεί να τους διαθέσει ελεύθερα κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από τον ενταφιασμό του τελευταίου δικαιούχου ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη.

Τα οστά φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο επί διετίας, μετά την λήξη της οποίας τοποθετούνται στο κοινό χωνευτήριο, εάν οι συγγενεις δεν αιτηθούν εγγράφως την φύλαξη και δεν καταβάλλουν το σχετικό τέλος.

Άρθρο 11

Δυνατότητα παράτασης της ανακομιδής χορηγείται με απόφαση Δημάρχου ανά εξάμηνο, μετά την παρέλευση των τεσσάρων ετών, ύστερα από αίτηση των συγγενών και την εφάπαξ καταβολή του σχετικού τέλους του δικαιώματος παράτασης, που έχει ορισθεί από την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ορίζεται ανώτατο όριο παρατάσεων μέχρι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 12

2. Πτώματα μη αποστεωμένα που είναι ενταφιασμένα σε προσωρινούς τάφους, παραμένουν στον τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόμα έτος, μετά την λήξη της τετραετίας καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος παράτασης.
Καταργείται η ανωτέρω παράγραφος του ίδιου άρθρου.

2. Την αναπροσαρμογή τελών και των δικαιωμάτων των Κοιμητηριών Ραφήνας Πικερμίου που θα ισχύσει από 01/01/2025 και εφεξής

Β. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

α. Το Δικαίωμα παραχώρησης χώρου για σύσταση Οικογενειακού τάφου ορίζεται στο ποσό των 2.500,00 € για τους θανόντες οι οποίοι κατά την ημερομηνία του θανάτου τους είχαν συμπληρώσει την ιδιότητα του δημότη Ραφήνας-Πικερμίου είκοσι πέντε (25) έτη.

Για την σύσταση του Παραχωρητηρίου, κατόπιν της εγκρίσεως του από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την αποπληρωμή του σχετικού δικαιώματος στο Δημοτικό Ταμείο, δε θα αφαιρείται το δικαίωμα του ενταφιασμού, ύψους 527,00 €

δ. Το Δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης χρόνου ταφής σε προσωρινό τάφο τετραετούς ενταφιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού έχει ορισθεί σε εξάμηνα. Για το πρώτο εξάμηνο, μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων ετών, ορίζεται το ποσόν των 250 €. Για κάθε επόμενο εξάμηνο το δικαίωμα παράτασης χρόνου ταφής, θα προσαυξάνεται κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο ποσό, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη δεκάδα.

Το δικαίωμα παράτασης εκταφής ορίζεται σε διάρκεια 2 ετών (4 εξάμηνα).

στ. Το τέλος καθαριότητας Νεκροταφείου, τροποποιείται και ορίζεται στο ποσό των 30,00 € ανά έτος για κάθε τάφο .

η. Το τέλος φύλαξης οστών στο Οστεοφυλάκιο, τροποποιείται και ορίζεται στο ποσό των 15 € το έτος για κάθε κυτίο οστών. Για κάθε τεφροδόχο το τέλος φύλαξης τροποποιείται και ορίζεται στο ποσό των 15 € ετησίως.

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.