Σαρωτικές αλλαγές στα σχολεία: Αλλάζουν προγράμματα σπουδών και βιβλία

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής τα 166 νέα προγράμματα σπουδών τα οποία στη συνέχεια θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε πρότυπα και Πειραματικά σχολεία από φέτος αλλά η καθολική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2023 (μαζί με τα νέα βιβλία περίπου 320).

Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η ανανέωση 139 σχολικών βιβλίων όλων των γνωστικών αντικειμένων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου γενικής εκπαίδευσης. Παράλληλα θα επικαιροποιηθούν 330 προγράμματα σπουδών και βιβλία επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Όλα τα προγράμματα σπουδών όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας θα συνοδεύονται από ανάλογο ψηφιακό υλικό. Στις 22 Νοεμβρίου 2021 θα ξεκινήσει και η επιμόρφωση μέρους των εκπαιδευτικών πάνω στα νέα προγράμματα ώστε αυτοί να ξεκινήσουν την πιλοτική εφαρμογή. Για να γίνουν οι αλλαγές στα προγράμματα σπουδών αξιοποιήθηκε και το έργο που είχε ξεκινήσει από προηγούμενες κυβερνήσεις. Συνολικά πρόκειται για 166 προγράμματα από τα οποία τα 123 εκπονήθηκαν εκ νέου και τα υπόλοιπα 43 επικαιροποιήθηκαν. Το νέα προγράμματα σπουδών αλλάζουν τη «φιλοσοφία» ολόκληρης της διδασκαλίας και της μάθησης σε μια προσπάθεια να σταματήσει και η άκριτη αποστήθιση της ύλης από τους μαθητές.

Σε αυτό θα βοηθήσει σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και η πρόσθεση των ψηφιακών μέσων που θα συνοδεύουν τα νέα προγράμματα σπουδών. Οι μαθητές θα μαθαίνουν και μέσα από δραστηριότητες τη διδακτέα ύλη ώστε να την καταλαβαίνουν καλύτερα και όχι απλά την αποστηθίζουν.

Η αλλαγή κρίνεται απαραίτητη καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), υπό την εποπτεία του οποίου υλοποιήθηκε το έργο, τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πλην πολύ λίγων εξαιρέσεων, έχουν εκπονηθεί και ισχύουν από το 2003 για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο, και για το λύκειο από το 1998.

«Με την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών επιδιώκεται ο αναπροσανατολισμός της σχολικής εκπαίδευσης με βάση τις νέες κοινωνικές συνθήκες και τις επιστημονικές εξελίξεις, σύμφωνα με τους αναδυόμενους στόχους και τις εκτιμώμενες απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος. Η προώθηση παιδαγωγικών μεθόδων, η ανάδειξη διδακτικών αρχών, κατευθύνσεων και πρακτικών, και η εφαρμογή στρατηγικών που δίνουν νόημα στη φοίτηση των μαθητών στο σχολείο αποτελούν αιτήματα που θέτει το όραμα της ισόρροπης και αρμονικής συναισθηματικής, πνευματικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης των μαθητών, παιδιών και εφήβων», λέει το ΙΕΠ στο κείμενο προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, το οποίο περιγράφει τη φιλοσοφία και τους στόχους των νέων προγραμμάτων, με βάση τα οποία θα συγγραφούν τα νέα βιβλία.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, «η έμφαση πρέπει να μετακινηθεί από το γνωστικό αντικείμενο καθ’ εαυτό, τους διδάσκοντες και τη διδακτική διαδικασία προς τους μαθητές και τα επιδιωκόμενα/αναμενόμενα αποτελέσματα μάθησης: επιδιώκεται στην ουσία μια αντίστροφη πορεία σχεδιασμού, όπου η βάση σχεδιασμού είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι εξαρτώνται από τον καθορισμό αυτών. Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στην προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εκπαίδευση, που αποτελεί μια φιλοσοφία εκπαιδευτικού σχεδιασμού όπου όλες οι αποφάσεις εκκινούν από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και η τελική “επιδίωξη” καθορίζει όλη τη διαδικασία».

newsbomb.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.