Σκληρά λόγια του Αρχιεπισκόπου στον Ποντίφικα για την υποκρισία του Βατικανού έναντι της Ελλάδας!

Ιερώνυμος σε Πάπα: Σιωπήσατε όταν οι Έλληνες έδιναν τον αγώνα τους!

Τολμηρή και ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του ύφους του, ενώπιον του Πάπα Φραγκίσκου.

Κατά την επίσκεψη του στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, με ευγενικό μεν και διακριτικό τρόπο, υπενθύμισε στον Πάπα πως οι Καθολικοί δεν έβγαλαν “μιλιά” κατά τον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία.

“Ως ο σε­μνός και ταυ­το­χρό­νως δυ­να­μι­κός η­γέ­της της Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κής Εκ­κλη­σίας, θε­ω­ρούμε ότι κατά την ι­στο­ρική αυτή συγ­κυ­ρία δι­α­θέ­τετε το θάρ­ρος και την ει­λι­κρίνεια να ε­ξε­τά­σετε τις α­στο­χίες και τις πα­ρα­λεί­ψεις πα­τέ­ρων σας, οι ο­ποίοι δεν έ­στερ­ξαν στον Αγώνα του λαού μας για ε­λευ­θε­ρία”.

Δείτε ακόμα:  Δύο απολύσεις για «μαϊμού» εμβολιασμούς

“Δεν εί­ναι πρόθε­σή μου να σας φέρω σε δύ­σκολη θέση”, συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος, “θε­ωρώ ό­μως ότι με­ταξύ ό­σων θέ­λουν να ο­νο­μά­ζον­ται και να εί­ναι εν Χρι­στώ α­δελ­φοί, η κα­λύ­τερη γλώσσα εί­ναι και πα­ρα­μέ­νει η ει­λι­κρίνεια. Μα­κρυά και πέρα από μας η κα­κώς εν­νοού­μενη δι­πλω­μα­τία και οι δι­πλω­μα­τι­κές δι­ερ­γα­σίες”, υπογράμμισε.

“Έχω τη βε­βαι­ότητα ότι ως ο ρηξικέλευθος Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γνω­ρίζετε πώς να α­πο­τι­νά­ξετε τα βάρη του πα­ρελ­θόν­τος, και ι­δίως όσα α­φο­ρούν στα γε­γο­νότα της Ελ­λη­νι­κής Ε­θνε­γερ­σίας, που δυ­στυ­χώς έ­χουν πλη­γώσει το πλήρωμα της Εκ­κλη­σίας μας. Ο­φεί­λουμε στο αίμα αυ­τών των η­ρώων και των μαρ­τύ­ρων της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σεως την α­πο­κα­τά­στασή τους από εσάς μέσα στο ι­στο­ρικό γι­γνε­σθαι”, σημείωσε.

Δείτε ακόμα:  Η Αττική Οδός ζητά συγνώμη από τους οδηγούς!!!!

Ο Αρχιεπίσκοπος στην προσφώνηση του κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου να λάβουν τολμηρότερες αποφάσεις καταδικάζοντας την Συνθήκη της Γλασκώβης και χαρακτηρίζοντας την ανεπαρκή.

Κάλεσε τον Πάπα Φραγκίσκο να αναλάβουν κοινή δράση, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη Εκκλησία, για την προστασία του περιβάλλοντος και το μεταναστευτικό, και αναφέρθηκε στην ανάγκη για συνέχιση του διαλόγου προς την ορατή ενότητα.

“Ντροπή” χαρακτήρισε από την πλευρά του ο Πάπας Φραγκίσκος τις πράξεις συγκεκριμένων προσώπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και ζήτησε “συγνώμη” για άλλη μια φορά προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς αδερφούς για τα λάθη του παρελθόντος.

Δείτε ακόμα:  Πατούλης για σχολεία στην Αττική: Προς κλείσιμο την Τρίτη - «Ανοιχτό» για Τετάρτη

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια συγνώμη είχε ζητήσει και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β΄κατά την επίσκεψη του πριν από ακριβώς 20 χρόνια στην Αθήνα.

newsbreak.gr