Στη Βουλή το θέμα του ΕΝΦΙΑ και οι Τιμές Ζώνης στη Ραφήνα μετά τα δημοσιεύματα του iRafina.gr!

Στη Βουλή έφτασε, μετά τα δημοσιεύματα του iRafina.gr, το θέμα του ΕΝΦΙΑ και οι Τιμές Ζώνης στη Ραφήνα. Όπως πρώτα σας έχουμε ενημερώσει μέσα από το iRafina.gr, , αν και υπάρχει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που ακυρώνει την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση της τιμής ζώνης ¨Ζ¨ στη Ραφήνα από 1250 € στα 1950€ από την 23η Μαΐου του 2023, στα απεσταλμένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2024, παραμένει η τιμή ζώνης στα 1950 € στη ζώνη Ζ στη Ραφήνα.

Ερώτηση σχετικά έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ Καραμέρος προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αναλυτικά 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Παράτυπη η ανακοίνωση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ 2024 στη ζώνη Ζ’ της Ραφήνας σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας»

Η ανακοίνωση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ έχει επιφέρει μια σημαντική ανατροπή στο Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου, της Ανατολικής Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας 928/2023 που ακυρώνει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση της τιμής ζώνης Ζ’ στη Ραφήνα από 1250 € στα 1950€ από τις 23 Μαΐου του 2023, στα απεσταλμένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2024, παραμένει η τιμή ζώνης στα 1950 € στη ζώνη Ζ’ στη Ραφήνα.

Το ζήτημα έχει αναχθεί σε μείζον κοινωνικό θέμα με τους ιδιοκτήτες της περιοχής να αντιδρούν δικαιολογημένα με κάθε δημόσιο, πρόσφορο μέσο. Το θέμα μάλιστα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου μετά από σχετική ερώτηση που κατατέθηκε, ενώ ήδη έχει προετοιμαστεί η νομική υπεράσπιση όσων έχουν έννομο συμφέρον και εμπράγματα δικαιώματα εντός της ζώνης Ζ’ να προσφύγουν εναντίον της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ 2024. Παράδειγμα αποτελούν ενδικοφανείς προσφυγές που ήδη έχουν κατατεθεί στις οποίες υποστηρίζεται ότι με την υπ’ αριθ. 928/2023 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 57732ΕΞ2021/18.5.2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2375/7.6.2021) με την οποία αυξήθηκε από 1/1/2022 η τιμή εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων στην Z’ ζώνη Ραφήνας από 1.250 ευρώ σε 1.950 ευρώ. Η εν λόγω δικαστική απόφαση δημοσιεύθηκε την 24/5/2023 και όρισε ως χρόνο έναρξης των αποτελεσμάτων της ακύρωσης, την προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης αυτής.

Η κρίσιμη παράμετρος για τη σημερινή δυσάρεστη εξέλιξη που έχει βαρύνει οικονομικά τους ιδιοκτήτες της συγκεκριμένης ζώνης στη Ραφήνα, είναι ότι παρά το γεγονός πως η προαναφερόμενη δικαστική απόφαση επιδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο από τον Σεπτέμβριο του 2023, εντούτοις, κατά την επιβολή του ΕΝΦΙΑ έτους 2024, ο αντίστοιχος φόρος υπολογίστηκε για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της ζώνης Ζ’ Ραφήνας με τιμή εκκίνησης τα 1.950 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4987/2022 κατά των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ προβλέπεται η άσκηση εκδικοφανούς προσφυγής. Συνεπώς, με την προσφυγή, ο υπόχρεος στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ που αφορά σε ακίνητα εντός της Ζ’ ζώνης Ραφήνας, ζητά την ακύρωση, άλλως την τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης για τον λόγο ότι κατά τον ακριβή προσδιορισμό του φόρου, η αξία του ακινήτου του υπολογίστηκε με τιμή ζώνης η οποία καθορίστηκε με Υπουργική απόφαση η οποία έχει ακυρωθεί δικαστικά.

Επιπλέον προβλέπεται ακόμα και η δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΕΝΦΙΑ εάν επιλεγεί από τον προσφεύγοντα, η αποτελεσματικότητα της οποίας εξαρτάται από τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία του προσφεύγοντα.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόστηκε μία υπουργική απόφαση η οποία έχει ακυρωθεί τελεσίδικα και αμετάκλητα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Επειδή η συγκεκριμένη αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης έχει λάβει απόφαση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2022 προκειμένου να απαιτηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον εξορθολογισμό της τιμής ζώνης και γενικότερα των αυξήσεων στις τιμές ζώνης στα όρια ευθύνης του,

Επειδή ιδιοκτήτες έχουν ήδη απευθυνθεί αιτήματα και ερωτήματα προς την αρμόδια ΔΟΥ και αναμένονται οι απαντήσεις, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί νέα απόφαση που να βελτιώνει την ακυρωθείσα προηγούμενη, ενώ οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών αδυνατούν να δώσουν διευκρινίσεις,

Επειδή η κρατική αυτή ανακολουθία εκ μέρους του Υπουργείου των Οικονομικών είναι δηλωτική της έλλειψης σεβασμού και καταπάτησης των δικαστικών αποφάσεων στη χώρα μας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει άμεσα την επίλυση αυτής της παρατυπίας που υφίσταται στην ανακοίνωση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ στην Ραφήνα και ειδικότερα, στη ζώνη Ζ’;
2. Για ποιον λόγο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα σεβαστή η συγκεκριμένη απόφαση (928/2023) του Συμβουλίου της Επικρατείας και πότε θα γίνει η επαναφορά της τιμής στα 1250€ για τη ζώνη Ζ της Ραφήνας;
3. Πως είναι δυνατόν να επικρατεί τέτοια διοικητική προχειρότητα, σύμφωνα και με όσα συγκαταλέγονται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πως οι αυξήσεις της τιμής ζώνης της αντικειμενικής αξίας από «Πιστοποιημένους Εκτιμητές» βασίζονται μόνο σε κάποιες αγγελίες, γεγονός που ενδεχόμενα προκαλεί αντίστοιχο πρόβλημα και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Καραμέρος Γεώργιος

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.