Στο Πνευματικό Κέντρο Ραφήνας η κατάθεση των αιτήσεων για την προσφορά οικιακού εξοπλισμού σε πυρόπληκτες οικογένειες από την ΙΚΕΑ


Η εταιρεία ΙΚΕΑ σε συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου θα προσφέρει οικιακό εξοπλισμό βάσει κριτηρίων τα οποία θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, για συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων που θα καθοριστεί από την προσφέρουσα εταιρεία και θα γνωστοποιηθεί αρμοδίως στο δήμο.

Η κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου , ΑραφηνίδωνΑλών 12, από τις 6 /12/2018 έως και 21/12/2018, όλες τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες 8.30 π.μ – 2.30 μ.μ.

Κριτήρια και δικαιολογητικά καθώς και τα κριτήρια ένταξης είναι τα ακόλουθα

Κριτήρια ένταξης

Κύρια – Μόνιμη κατοικία (Χρήστης ακινήτου: ιδιόκτητης ή ενοικιαστής)

Χαρακτηρισμός κατοικίας στο Δελτίο Επανελέγχου ΔΑΕΚ-ΚΕ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ως κίτρινη ή κόκκινη

Κατά σειρά προτεραιότητας σε εκείνους που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας:

Α. Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Β. Πολύτεκνες οικογένειες -Τρίτεκνες οικογένειες
Γ. Μονογονεϊκές οικογένειες

Δικαιολογητικά

Κατά αντιστοιχία των παραπάνω περιπτώσεων θα ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά:

• Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
• Αντίγραφο Δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΚ-ΚΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
• Αντίγραφο εντύπου Ε1
• Αντίγραφο εντύπου Ε9 ή για τις περιπτώσεις μισθωμένης κατοικίας: αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε ισχύ κατά την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς (23/07/2018)
• Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας
• Αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Για τις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών πιστοποίηση πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)


Διαβάστε επίσης