Συγχωνεύονται Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat – “Έπεσαν” οι υπογραφές στα Σπάτα!

Να ταράξει έτι περαιτέρω τα νερά στον κλάδο της εστίασης, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου leader, επιδιώκει το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, που απέκτησε στις αρχές του χρόνου το 92,8% της Vivartia.

Αυτός είναι και ο λόγος που προωθείται η συγχώνευση των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, θυγατρικών της Vivartia.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ και προβλέπει τη συγχώνευση των τεσσάρων εταιρειών, μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από τη Goody’s, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σήμα, που λόγω μεγέθους, θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης.

Οι υπογραφές του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης «έπεσαν» στις 26 Οκτωβρίου, στα Σπάτα Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Goody’s, από τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων εταιρειών. Σύμφωνα με όσα ορίζει το σχέδιο, απορροφώσα εταιρεία είναι η Goody’s και απορροφούμενες οι Everest, La Pasteria και Evercat.

Γιατί συγχωνεύονται οι εταιρείες

Τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση, δεδομένου ότι οι εταιρείες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς εκμεταλλεύονται σήματα εστίασης και συμμετέχουν σε πληθώρα θυγατρικών οι οποίες λειτουργούν καταστήματα εστίασης. Ειδικότερα, κατ’ αυτόν τον τρόπο:

-θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων,

-θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων εταιρειών,

-η απορροφώσα εταιρεία (η Goody’s) όπως θα διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης,

-θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι και οι απορροφούμενες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των οικονομικών αποτελεσμάτων τους,

-θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών.

«Με τη συγχώνευση αυτή επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας εταιρείας που θα πρωταγωνιστήσει στον χώρο της εστίασης», τονίζεται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

Πώς θα γίνει η συγχώνευση

Η συγχώνευση θα συντελεστεί με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των απορροφούμενων εταιρειών, όπως αυτά εμφανίζονται τους ισολογισμούς μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2021 και θα μεταφερθούν αυτούσια στον ισολογισμό της Goody’s, ήτοι της απορροφώσας εταιρείας.

Ως ισολογισμός μετασχηματισμού των Everest, La Pasteria και Evercat χρησιμοποιήθηκε ο ισολογισμός εκάστης εξ αυτών με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021, ενώ η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton.

Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώρηση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το ΓΕΜΗ των απορροφούμενων εταιρειών.

Το μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 6.500.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Η εν λόγω επιχειρηματική κίνηση κρίνεται βαρύνουσας σημασίας, καθώς η Vivartia, υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, επιδιώκει τη μετάβασή της στη νέα εποχή, προσδοκώντας να διατηρήσει – αλλά και να μεγιστοποιήσει – την ήδη ισχυρή παρουσία της στον ελληνικό επιχειρηματικό χάρτη, αλλά και να δυναμώσει το διεθνές της προφίλ, με τη στήριξη του βασικού μετόχου.

Σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals των τελευταίων χρόνων, η MIG μεταβίβασε στις αρχές του χρόνου στο CVC το σύνολο των μετοχών που κατείχε στη Vivartia – 92,8% – με την αποτίμηση της συμφωνίας να ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ.

insider.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.