Συνεδριάζει τη Τρίτη με 14 θέματα η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας – Πικερμίου


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και από ώρα 11.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έκθεσης κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Α’ τριμήνου 2021.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οικ. έτους 2021.

3. Λήψη απόφασης περί παράτασης της αποπληρωμής αντιτίμου για την αγορά τάφου ύψους 6.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την περίπτωση 9Β του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων Ραφήνας και Πικερμίου.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ».

Δείτε ακόμα:  Σοβαρό τροχαίο στην Αρτέμιδα - Πληροφορίες για παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες (φωτό)

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και έγκρισης υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρόσκληση ΑΤ14, της πράξης «Ελλάδα 1821- Ελλάδα 2021» συνολικού προϋπολογισμού 257.920,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη: Διοικητική Υποστήριξη επίβλεψης και διαχείρισης του έργου «www.historart.gr_Η αναβίωση της Ιστορίας με αρωγό την Τεχνολογία και την Τέχνη», στο πλαίσιο της υποβολής της πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υλοποίηση του έργου «www.historart.gr _ H αναβίωση της Ιστορίας με αρωγό την Τεχνολογία & την Τέχνη» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ 14 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Ελλάδα 1821- Ελλάδα 2021».

Δείτε ακόμα:  Γέρακας: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο γλύπτη Γ. Καλακαλλά

8. Λήψη απόφασης περί ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου με αντικείμενο τις «Δράσεις Χωριστής Συλλογής και Διαχείρισης Βιοαποβλήτων και Ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».

9. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της Αναπτυξιακής Εταιρίας «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση εργολαβίας μετατόπισης δικτύων ύδρευσης για τις ανάγκες κατασκευής δικτύου ακαθάρτων.

10. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 69/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το τρίτο υποέργο της πρότασης 8 (Υποέργο 3 Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων).

11. Λήψη απόφασης περί α) έγκρισης των άρθρων της υπ’ αριθ. 11/2021 Τεχνικής Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πρασίνου, με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 2021 – 2022 – 2023», β) έγκρισης των όρων διακήρυξης για την ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο κατά το άρθρο 27 Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016, με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 2021 – 2022 – 2023».

Δείτε ακόμα:  Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο στη Ραφήνα με δύο "καυτά" θέματα

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δικαιολογητικών συμμετοχής (Πρακτικό Ι) του έργου «Αντιστηρίξεις για ασφάλεια από κατολισθήσεις λόφου 25ης Μαρτίου στο Ντράφι».

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δικαιολογητικών συμμετοχής (Πρακτικό Ι) του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

14. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ