Συνεδριάζει την Τρίτη με 7 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου


Συνεδριάζει την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00 μ.μ, με 7 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ:

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 49/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα! Έχει χαθεί, γνωρίζει κανείς κάτι;

Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

Γνωμοδότηση προτεινόμενης Γεωμετρικής Μεταβολής σε ιδιοκτησία Δήμου η οποία γειτνιάζει με την ιδιοκτησία των Διδασκάλου Δημητρούλας και Κωστάκη Γεώργιου.

Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».

Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».

Δείτε ακόμα:  Αυτοψία στο ΧΥΤΑ Γραμματικού - "Αυτά είναι τα υπολείμματα" (φωτό & βίντεο)

Λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας αμφιθεάτρου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Ραφήνας.

Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης στύλων ηλεκτροδότησης με φωτιστικά σώματα της ΔΕΔΔΗΕ στην ευρύτερη περιοχή «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ» της Κοινότητας Ραφήνας.