Συνεδριάζει την Τρίτη με πέντε θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας – Πικερμίου


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 20.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου A΄ τριμήνου 2021.

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Δείτε ακόμα:  Συνεδριάζει την Τρίτη με 3 θέματα η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας Πικερμίου

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, οικ. έτους 2021.

4. Λήψη απόφασης περί συναίνεσης του Δήμου για την παραχώρηση προς χρήση τμήματος ακινήτου για την υλοποίηση κυκλοφοριακής σύνδεσης στο πλαίσιο υλοποίησης κόμβου τύπου Γ’.

5. Λήψη απόφασης περί παράτασης της αποπληρωμής αντιτίμου για την αγορά τάφου ύψους 6.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την περίπτωση 9Β του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων Ραφήνας και Πικερμίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε ακόμα:  Από τις Μαρίκες ξεκίνησε ο καθαρισμός των παραλιών της Ραφήνας (φωτό & βίντεο)

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ