Συνεδριάζει την Τρίτη το Τοπικό Πικερμίου και ενημερώνει το προεδρείο της “Διώνης”

2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, Σας καλεί να συμμετέχετε την 22-02-2022 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 17:30μ.μ. και ώρα λήξης 18:30μ.μ., σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση (τηλεφωνικός), σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ 55/11-3-2020 και με τις αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», της υπ ́αρ. 60249/22-9-2020 , 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Συζήτηση και Ενημέρωση με το Προεδρείο του Συλλόγου ” Η ΔΙΩΝΗ ” για θέματα της περιοχής τους.

Ο Πρόεδρος του ΣΚΠ

Αδαμόπουλος Αθανάσιος

 

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.