Τα αποτελέσματα των εκλογών της Ένωσης Γονέων Σπάτων Αρτέμιδος

Στην εφορευτική επιτροπή κατατέθηκαν μέχρι την ορισθείσα από την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων17/03/2022 τα παρακάτω ψηφοδέλτια

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 2. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Οι εκλογές διεξήχθησαν Την Παρασκευή 18/-3/2022 από 6 μ.μ έως 8 μ.μ και την Κυριακή 20/03/2022 5 μ.μ. ως 7 μ.μ. στο 1ο ΓΕΛ Αρτέμιδας (οδός Ανθέων & A Παπανδρέου)

Κατά την ψηφοφορία προσήλθαν και ψήφισαν   35  οικονομικά εντάξει- αντιπρόσωποι που αντιπροσωπεύουν  11 σχολεία.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν στην κάλπη  35 (τριάντα πέντε) ψηφοδέλτια εκ των οποίων  ήταν  35 έγκυρα, 0 άκυρα, 0 λευκά .

Από τα παραπάνω το εκλογικό μέτρο για το Δ.Σ είναι 35/9 (αριθμός μελών Δ.Σ) δηλαδή 3,8  (τρία κόμα οκτώ).

Επίσης το εκλογικό μέτρο για την Ε.Ο.Ε είναι 35/3 (αριθμός μελών Ε.Ο.Ε) δηλαδή 11 (έντεκα).

Από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών των σχολείων που προσήλθαν στις εκλογές προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών που αντιπροσωπεύουν οι γονείς-κηδεμόνες που ψήφισαν στα σχολεία είναι  1165  (χίλιοι εκατό εξήντα πέντε).

Επομένως για την Ομοσπονδία Αθήνας εκλέγονται 1165/300 ήτοι 4 (τέσσερεις) αντιπρόσωποι.  Το εκλογικό μέτρο για τους αντιπροσώπους στην ομοσπονδία είναι  35/4 δηλαδή 8 (οκτώ)

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων έλαβαν  :

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 25 (είκοσι πέντε)

2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ :      10 (δέκα)

Από την πρώτη κατανομή έλαβαν

 1. 6 έδρες για ΔΣ, 2 έδρες για Ε.Ε , 0 ΔΕΠ, 0 για Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 0 για Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας , 3 για Ομοσπονδία το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» .
 2. 3 έδρες για ΔΣ, 0 έδρες για Ε.Ε , 0 ΔΕΠ, 0 για Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας , 0 για Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας , 1 για Ομοσπονδία το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ».

 

Από την δεύτερη κατανομή έλαβαν

 1. 0 έδρες για ΔΣ, 0 έδρες για Ε.Ε , 1 ΔΕΠ, 1 για Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 1 για Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας , 0 για Ομοσπονδία το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
 2. 0 έδρες για ΔΣ, 1 έδρες για Ε.Ε , 0 ΔΕΠ, 0 για Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας , 0 για Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας , 0 για Ομοσπονδία το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ».

Από την τρίτη κατανομή έλαβαν

 1. 0 έδρες για ΔΣ, 0 έδρες για Ε.Ε , 0 ΔΕΠ, 0 για Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 0 για Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας , 0 για Ομοσπονδία το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
 2. 0 έδρες για ΔΣ, 0 έδρες για Ε.Ε , 0 ΔΕΠ, 0 για Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας , 0 για Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας , 0 για Ομοσπονδία το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ».

 

Κατά την καταμέτρηση των σταυρών έλαβαν  ανά ψηφοδέλτιο:

1) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Αμανατίδης Αναστάσιος: 23
 2. Βλασόπουλος Δημήτρης: 23
 3. Γάρδας Κωνσταντίνος: 18
 4. Δουρβετάκης Κώστας: 22
 5. Καρδάση Βούλα: 8
 6. Κεφοκέρη Αγγελική: 12
 7. Μαντζούνης Ευάγγελος: 3
 8. Μανωλοπούλου Σοφία: 8
 9. Παγανέλη Ελένη: 20
 10. Παπαχρήστου Ιωάννης: 8
 11. Σαρακηνός Λεωνίδας: 18
 12. Χρυσανθόπουλος Δημήτρης: 19

 

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 1. Δροσινού Χαρά: 22
 2. Καλλίδου Χριστίνα : 20
 3. Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα: 21

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 1. Αμανατίδης Αναστάσιος: 23
 2. Χρυσανθόπουλος Δημήτρης: 0

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

 1. Καλλίδου Χριστίνα: 16
 2. Καρδάση Βούλα: 2
 3. Σαρακηνός Λεωνίδας: 5

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 1. Δουρβετάκης Κώστας: 6
 2. Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα: 3
 3. Παπαχρήστου Ιωάννης: 15

ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ

 1. Αμανατίδης Αναστάσιος: 23
 2. Βλασόπουλος Δημήτρης: 20
 3. Δουρβετάκης Κώστας : 10
 4. Παγανέλη Ελένη : 20
 5. Σαρακηνός Λεωνίδας: 12

 2) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

                                            

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Γιγουρτζής Ανδρέας: 9
 2. Καλογερόπουλος Νίκος: 9
 3. Κωττάκη Κερανάκη Μαριλένα : 9
 4. Λημνιού Κατερίνα: 9
 5. Μιχαηλίδης Νίκος: 10
 6. Παντελέλη Πελαγία: 8
 7. Πετλάκης Γιώργος: 8

 

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 1. Χαριτάκη Ρέα : 9

 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 1. Λημνιού Κατερίνα: 8
 2. Μιχαηλίδης Νίκος: 2

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

 

 1. Παντελέλη Πελαγία: 9
 2. Πετλάκης Γιώργος: 0

 

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

 1. Κωττάκη Κερανάκη Μαριλένα: 10
 2. Μιχαηλίδης Νίκος: 0

 

ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ

 1. Γιγουρτζής Ανδρέας: 9
 2. Καλογερόπουλος Νίκος: 9
 3. Λημνιού Κατερίνα: 7
 4. Παντελέλη Πελαγία: 3
 5. Πετλάκης Γιώργος: 7

Από τα παραπάνω εκλέγονται κατά σειρά για τα αντιστοιχία όργανα :

ΓΙΑ Δ.Σ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Αμανατίδης Αναστάσιος

2) Βλασόπουλος Δημήτρης

3) Δουρβετάκης Κώστας

4) Παγανέλη Ελένη

5) Χρυσανθόπουλος Δημήτρης

6) Γάρδας Κωνσταντίνος [i]

7) Μιχαηλίδης Νίκος

8) Κωττάκη Κερανάκη Μαριλένα [ii]

9) Λημνιού Κατερίνα[iii]

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΑΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1) Σαρακηνός Λεωνίδας [iv]

2) Κεφοκέρη Αγγελική

3) Καρδάση Βούλα

4) Μανωλοπούλου Σοφία

5) Παπαχρήστου Ιωάννης

6) Μαντζούνης Ευάγγελος

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

1) Γιγουρτζής Ανδρέας [v]

2) Καλογερόπουλος Νίκος [vi]

3) Πετλάκης Γιώργος  [vii]

4) Παντελέλη Πελαγία [viii]

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) Δροσινού Χαρά

2) Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα

3) Χαριτάκη Ρέα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Καλλίδου Χριστίνα

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

1) Αμανατίδης Αναστάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Χρυσανθόπουλος Δημήτρης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

1) Καλλίδου Χριστίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Σαρακηνός Λεωνίδας

2) Καρδάση Βούλα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

1) Παπαχρήστου Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) Δουρβετάκης Κώστας

2) Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜ.ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1) Αμανατίδης Αναστάσιος

2) Βλασόπουλος Δημήτρης

3) Παγανέλη Ελένη

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

1) Γιγουρτζής Ανδρέας [ix]

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 1) Σαρακηνός Λεωνίδας

2) Δουρβετάκης Κώστας

 

2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

1) Καλογερόπουλος Νίκος [x]

ΑΡΤΕΜΙΣ 20-03-2022

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : 1) Αθανασία Καφετζή

2) Μαρία Ποντικάκη

3) Κώστας Τζίμας

[i] Κατόπιν κλήρωσης

[ii] Κατόπιν κλήρωσης

[iii] Κατόπιν κλήρωσης

[iv] Κατόπιν κλήρωσης

[v] Κατόπιν κλήρωσης

[vi] Κατόπιν κλήρωσης

[vii] Κατόπιν κλήρωσης

[viii] Κατόπιν κλήρωσης

[ix] Κατόπιν κλήρωσης

[x] Κατόπιν κλήρωσης

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.