Την ενοποίηση του Ν. Βουτζά και την υπαγωγή σε ένα Δήμο ζητούν από τον Οκτώβριο, οι συντονιστικές επιτροπές των κατοίκων


Όπως σας έχουμε ενημερώσει μέσα από το irafina.gr, από τις 19/10/2018 ο Εξωραϊστικός Σύλλογος και η Συντονιστική Επιτροπή του Ν. Βουτζά, κατέθεσαν στον υπουργό Εσωτερικών κ. Χαρίτση, υπόμνημα, μέσα από το οποίο ζητούν την ενοποίηση του Οικισμού του Ν. Βουτζά και την υπαγωγή του σε έναν Δήμο.


Αναλυτικά το υπόμνημα αναφέρει:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»)
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών
κύριο Αλέξη Χαρίτση

Νέος Βουτζάς, 19.10.2018

Θέμα : «Ενοποίηση του Οικισμού του Νέου Βουτζά και υπαγωγή σε έναν Δήμο».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της συναντήσεως της Επιτροπής μας με τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και της έκφρασης της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης για το εύλογο του θεσμικού αιτήματος των κατοίκων του Νέου Βουτζά για την ενοποίηση του οικισμού, υπό έναν Δήμο, θέτουμε υπόψη σας τα εξής :
Ο οικισμός του Νέου Βουτζά υφίσταται τη στρέβλωση να είναι διοικητικά διαιρεμένος μεταξύ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου (κατά το 1/4 της έκτασής του και 1/3 του πληθυσμού) και Μαραθώνα (κατά τα 3/4 της έκτασής του και 2/3 του πληθυσμού του).
Ο καθορισμός των ορίων των δύο Δήμων προ δεκαετιών (μεταξύ των τότε κοινοτήτων Ραφήνας και Νέας Μάκρης) και ο διαμελισμός του Νέου Βουτζά έγινε με μη ορθολογικά κριτήρια, χωρίς να ληφθεί υπόψη το σχέδιο πόλης (ρυμοτομικό) του 1969 και τα επιστημονικά κριτήρια καθορισμού των ορίων των Δήμων.
Αποτελεί κοινό τόπο στον Νέο Βουτζά, ότι είμαστε εγκαταλελειμμένοι επί δεκαετίες και γι’ αυτό πρέπει οι ίδιοι να δραστηριοποιούμαστε για όλα τα θέματα, χωρίς όμως να μπορούμε, λόγω της έλλειψης θεσμικής εκπροσώπησης, να έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
Η στρέβλωση αυτή και τα προβλήματα που απορρέουν, αναδείχθηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου.
Το γεγονός της διαίρεσης προκαλεί σειρά σοβαρών προβλημάτων και δυσλειτουργιών σε επίπεδο διαβίωσης, καθημερινότητας, έργων υποδομής, εκπροσώπησης στους ΟΤΑ κλπ.
1. ΑΙΤΗΜΑ

Η αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού του Νέου Βουτζά ως δημοτικής (ή τοπικής) κοινότητας, και η προσάρτηση αυτού σε έναν Δήμο με μεταβολή των διοικητικών ορίων των όμορων Δήμων.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ.6 του νόμου 3852/2010 : «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί οικισμός που έχει απογράφει ως αυτοτελής να αποτελέσει τοπική ή δημοτική κοινότητα».
Συμφώνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου : «…με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων συμβουλίων δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωπου τοπικής κοινότητας και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να συγχωνεύονται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή να εντάσσονται σε άλλον όμορο δήμο ύστερα και από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου του δήμου στον όποιον εντάσσονται, υπαγόμενες, σε κάθε περίπτωση, σε ήδη υπάρχουσα δημοτική ενότητα του Δήμου αυτού».
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις είναι εφικτή η μετατροπή του οικισμού σε αντίστοιχη κοινότητα του κάθε Δήμου και εν συνεχεία με τη σύμφωνη γνώμη της κάθε κοινότητας να υπαχθεί στην δημοτική ενότητα ενός Δήμου ώστε να επιτευχθεί με νομικά ορθό τρόπο η ενοποίηση σε έναν Δήμο.
Εναλλακτικά και με βάση τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, θα μπορούσε να υπάρξει συγχώνευση Δήμων που να οδηγεί σε ενοποίηση της όλης περιοχής (Μητροπολιτικός Δήμος) ή απόσπαση δημοτικής ενότητας και προσάρτησή της σε έναν Δήμο, πάντα στο πλαίσιο της ορθολογικής διοικητικής διάρθρωσης της περιοχής.

3. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Η μεταβολή πρέπει να αποτυπώσει τους αναγκαίους συσχετισμούς και τα δεδομένα του οικισμού και των Δήμων, να άρει στρεβλώσεις, να εκφράσει τη στάθμιση των κριτηρίων που εξετάζονται για τους σκοπούς του καθορισμού των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των διοικητικών ορίων των δήμων.
Όλα τα παραπάνω υπό το φως των δεδομένων που προέκυψαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23.07.2018 που κατέκαψε το σύνολο της έκτασης του οικισμού, προκαλώντας ή αναδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Ο Νέος Βουτζάς αποτελεί έναν συμπαγή οικισμό κύριας κατοικίας που ρυθμίζεται πολεοδομικά από το ΒΔ της 05.03.1969 (ΦΕΚ Δ’ 59/20.03.1969) «περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού του οικοδομικού συνεταιρισμού «ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ», εις περιοχήν Αγίας Βαρβάρας της Κοινότητας Ραφήνας Αττικής».
Είχε προηγηθεί η σύναψη της υπ΄ αριθ. 17418/1969 συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων στην τότε Κοινότητα Ραφήνας.
Η ενοποίηση του οικισμού με την έννοια της αναγνώρισής του ως δημοτικής (ή τοπικής) κοινότητας και υπαγωγής του σε έναν Δήμο, πληροί τα κριτήρια του ορθού πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και του διοικητικού δικαίου.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

5.1. Κοινωνικό κριτήριο :
Ο Νέος Βουτζάς αποτελεί μια κοινωνικά σχετικά συμπαγή περιοχή, που παρουσιάζει ομοιότητες κοινωνικής σύνθεσης (επαγγελματική ενασχόληση, ανθρωπογεωγραφία κλπ) με γειτονικούς οικισμούς, όπως η Καλλιτεχνούπολη και το Ντράφι.
Πρόκειται για ένα από τα «νέα» προάστια της Αθήνας, δεδομένης της αστικοποίησης προαστίων εντός του Λεκανοπεδίου αλλά και της συνεχιζόμενης τάσης απομάκρυνσης από το κέντρο της Αθήνας και αναζήτησης καλύτερης ποιότητας διαβίωσης.
Αποτελεί τόπο κατοικίας επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και των οικογενειών τους. Δεν παρουσιάζει ομοιότητες με την ίδρυση και πολεοδομική ανάπτυξη των οικισμών της Νέας Μάκρης ή της Ραφήνας, ούτε με τις οικιστικές πυκνώσεις του Ματιού, Προβάλινθου, Νέου Πόντου, διασταύρωσης Ραφήνας κλπ που αναπτύχθηκαν είτε ως παραθεριστικοί οικισμοί είτε ως τόποι κατοικίας εκτός σχεδίου με αυθαίρετη δόμηση .
Ο οικισμός του Νέου Βουτζά αναπτύχθηκε με βάση το σχέδιο πόλης (ρυμοτομικού) του έτους 1969 ως περιοχή αμιγούς κατοικίας. Ο παραθεριστικός χαρακτήρας είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
Στον οικισμό δραστηριοποιούνται δυο σύλλογοι. Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέου Βουτζά «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» (γνωστός ως «Σύλλογος Βουτζά») και ο Αθλητικός Σύλλογος «Η ΠΡΟΟΔΟΣ».
Και οι δυο σύλλογοι έχουν αναπτύξει από τη δεκαετία του 1980 έντονη δραστηριότητα και είναι αποτυπωμένοι στη συλλογική μνήμη των κατοίκων ως πυρήνες της κοινωνικής ζωής του οικισμού και εκφραστές της τοπικής κοινωνικής αυτοοργάνωσης.
Ο αθλητικός σύλλογος έχει ως έδρα και κέντρο των δραστηριοτήτων του τον κοινόχρηστο χώρο του οικισμού στη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, στην πρώτη είσοδο του Οικισμού. Ο χώρος είναι εντός των ορίων του δήμου Ραφήνας. Στο σύλλογο συγκεντρώνονται παιδιά από όλον τον οικισμό και αποτελεί το μοναδικό ίσως χώρο κοινωνικής συναναστροφής όλου του οικισμού.

5.2 Πληθυσμιακό κριτήριο :
Ο οικισμός παρουσίασε ταχύτατη δημογραφική εξέλιξη και έχει το κρίσιμο εκείνο πληθυσμιακό μέγεθος που θα δικαιολογούσε την μετατροπή του σε νέα ενιαία δημοτική κοινότητα ενός ΟΤΑ. Εκτιμάται ότι έχει 4.000 μόνιμους κατοίκους.

5.3 Γεωγραφικό κριτήριο :
Ο οικισμός αναπτύχθηκε με βάση το σχέδιο πόλης (ρυμοτομικό) του 1969 και έχει συμπαγές σχήμα. Το ιδιαίτερο ορεινό ανάγλυφο του οικισμού συγκροτεί μια αδιαμφισβήτητη ενότητα και η γεωγραφική απόσταση από τους δύο Δήμους οδηγεί σε μια πολύπλευρη απομόνωση παρά τις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες.
Για την επιλογή του Δήμου στον όποιον θα υπαχθεί ο ενοποιημένος οικισμός πρέπει να εξεταστεί η γειτνίαση και το συμπαγές του σχήματος του αντίστοιχου οικείου ΟΤΑ (Ραφήνα ή Μαραθώνας αντίστοιχα). Με τον αυστηρό μαθηματικό ορισμό αυτό σημαίνει ότι αν ενώσουμε οποιαδήποτε δύο σημεία του με μια ευθεία γραμμή η γραμμή αυτή πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια.

5.4 Οικονομικό κριτήριο :
Για την επιλογή του Δήμου στον όποιον θα υπαχθεί ο ενοποιημένος οικισμός πρέπει να εξεταστεί η επιρροή της πόλης – κέντρο (Ραφήνα ή Μαραθώνας-Νέα Μάκρη αντίστοιχα) στην οικονομική και κοινωνική ζωή του οικισμού.

5.5 Ιστορικό κριτήριο :
Η ιδιαίτερη και αξιοπρόσεκτη ιστορική και πολιτιστική προέλευση του οικισμού, επιβάλλει τη διοικητική ενοποίησή του, τη διατήρηση της μνήμης και την διασφάλιση μιας επαρκούς εκπροσώπησης και ανάπτυξης του.
Ο οικισμός ιδρύθηκε από πρόσφυγες με καταγωγή από το προάστιο του Βουτζά της Σμύρνης. Ο Βουτζάς βρισκόταν (και βρίσκεται υπό το όνομα Buca) σε λοφώδη έκταση ανατολικά της Σμύρνης. Είχε αμιγή ελληνικό πληθυσμό μέχρι το 1922. Διατηρεί έως σήμερα πολλά κτίρια και αρχοντικά των Ελλήνων του Βουτζά. Βουτζαλήδες σύστησαν οικοδομικό συνεταιρισμό και το 1952 αγόρασαν μια έκταση 2.000 περίπου στρεμμάτων από τη Μονή Πεντέλης με στόχο «άπασα η προς αποκατάστασιν προσπάθεια, πνευματικώς και ιδεολογικώς, θα εκπηγάζη θα εμπνέεται και θα καθοδηγήται με την ζωηράν ανάμνησιν της γενετείρας, ήτοι του Βουτζά ….», όπως προκύπτει από την ιδρυτική πράξη της 6.4.1952.
Τα ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού και αργότερα οι οικοπεδούχοι και μέλη του ιστορικού εξωραϊστικού συλλόγου Η ΠΡΟΟΔΟΣ κατέβαλαν συνεχείς προσπάθειες για την ενοποίηση του οικισμού και την μετατροπή του σε κοινότητα, προσπάθειες που είχαν φθάσει σε σημαντικό επίπεδο ωρίμανσης όταν πλέον εισήχθη στη χώρα το σύστημα Καποδίστριας . Η ιστορική μνήμη είναι έντονη και η διάσπαση της επιδρά στην κοινωνική συνοχή του τόπου.

6. ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για την ενοποίηση του οικισμού, την αναγνώρισή του ως δημοτικής κοινότητας και την υπαγωγή του σε έναν δήμο, η έκφραση της γνώμης των κατοίκων του οικισμού θα ήταν χρήσιμη.

Η βούληση των κατοίκων του Νέου Βουτζά είναι να αποτελέσουμε έναν πρότυπο οικισμό σχεδιασμένης δόμησης, σεβασμού στο περιβάλλον, ποιότητας ζωής και πολιτισμού, καθώς και εθελοντικής συμμετοχής στα κοινά στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, μέσα στον Αττικό χώρο με το πολύ βεβαρυμμένο ιστορικό άναρχων επεκτάσεων και να ενταχθούμε σε μια ενοποιημένη διοικητική δομή.

Πιστεύουμε ότι η ενοποίηση του οικισμού μας θα εξασφαλίσει την εμβάθυνση της δημοκρατικής ποιότητας, τη διαφάνεια , την αποτελεσματικότητα και επομένως θα φέρει τη δικαιολογημένη ικανοποίηση των κατοίκων.

Με βάση όλα τα παραπάνω
Ζητούμε :
Να αποφασίσετε και προτείνετε τα απαιτούμενα Προεδρικά Διατάγματα για την αναγνώριση του Νέου Βουτζά ως δημοτικής (ή τοπικής) κοινότητας, την ενοποίηση του και την υπαγωγή του σε έναν Δήμο στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής σχεδιασμού και ανάπτυξης της Ανατολικής Ακτής της Αττικής.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή


Διαβάστε επίσης