Τράπεζα Θεμάτων: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα σχολεία

Άνοιξε σήμερα, 12 Μαϊου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τα σχολεία, προκειμένου, με ευθύνη των Διευθυντών, να αναρτηθεί το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

Οι διαδικασίες των εξετάσεων όλων των τύπων θα γίνουν μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.). Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών, που διαθέτει η σχολική μονάδα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του Διευθυντή ή Διευθύντριας του σχολείου.

Η διαδικασία κλήρωσης από την Τράπεζα Θεμάτων

Με τη νέα εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ.Ι.Κατσαρού, καθορίζονται οι διαδικασίες πραγματοποίησης των επικείμενων προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των τάξεων όλων των τύπων Λυκείου, μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.).

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ισχύουν οι ακόλουθες οδηγίες:

Για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024, οι προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου διενεργούνται με θέματα που κληρώνονται από την Τ.Θ.Δ.Δ. είτε ως ενότητες θεμάτων είτε ως αυτοτελή θέματα.

Σε περίπτωση που προκύψει τροποποίηση προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών, που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, αναρτώντας το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ.

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ο Διευθυντής και οι οικείοι διδάσκοντες κληρώνουν άπαξ από την Τ.Θ.Δ.Δ. τα θέματα για τα προς εξέταση μαθήματα. Η διαδικασία λαμβάνει χώρα έως δύο ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου.

Η διενέργεια της κλήρωσης:

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών, που διαθέτει η σχολική μονάδα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του Διευθυντή ή Διευθύντριας του σχολείου.
Ακολουθεί η επιλογή για : «Σχολικό έτος», «Εξεταστική περίοδο», «Τάξη» και «Μάθημα».
Στη συνέχεια, γίνεται η επιλογή: «Δημιουργία κλήρωσης».

Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα, πραγματοποιείται κλήρωση με τυχαία επιλογή για τρεις ενότητες θεμάτων ή έξι θέματα, από τα οποία τρία για το 2ο και τρία για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία θέματα για το 1ο και τρία για το 3ο ερώτημα.

Ακολούθως, οι διδάσκοντες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο – εκτός του μαθήματος της Ιστορίας, στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο – στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές.
Στη συνέχεια, με ευθύνη του Διευθυντή, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους οικείους διδάσκοντες.

Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων.

Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές.

Εάν, εκ παραδρομής, γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα, ο Διευθυντής καταχωρίζει σε συγκεκριμένη φόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ. αιτιολογημένο αίτημα εκ νέου κλήρωσης στο μάθημα αυτό. Επιλέγει «Αποστολή». Το αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφόρμας της Τ.Θ.Δ.Δ., στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκ νέου κλήρωσης.

Εάν για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Την γενική ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ (παροχή οδηγιών, υποστήριξη κ.ά.) και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του, έχει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος ως υπεύθυνος των διαδικασιών κλήρωσης της Τ.Θ.Δ.Δ.

Τα σχολεία και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε. μπορούν από 13/05/2024 – 14/05/2024 να κάνουν δοκιμαστικές κληρώσεις και αιτήματα.

protothema.gr

Δείτε τις ειδήσεις από την Ανατολική Αττική και όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο irafina.gr.
Κάντε like στη σελίδα του irafina.gr στο Facebook
Ακολούθηστε το irafina.gr στο Twitter

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.