Τριάντα έξι προσλήψεις στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι
(36) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων
όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν.
3584/2007 και του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214) άρθρο 74 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
από τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α) για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό
ατόμων, ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα (τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και
τυχόν πρόσθετα προσόντα) και χρονική περίοδο

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ / Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ : 5 άτομα

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (μέχρι 3,500 τόνους): 5 άτομα

Δείτε ακόμα:  Γάμος αλα ελληνικά στη Ραφήνα: Η Νία Βαρντάλος δίνει οδηγίες στους ηθοποιούς (αποκλειστική φωτό)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ: 10 άτομα

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (JCB): 1 άτομο

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ): 1 άτομο

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: 1 άτομο

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 4 άτομα

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ: 2 άτομα

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 5 άτομα

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ: 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να:  υποβάλλουν την αίτηση συμπληρωμένη στις δύο (2) ακόλουθες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις info@spata-artemis.gr και στο cioannidis@spata.gr
 καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με όλα τα απαιτούμενα ανά θέση ενδιαφέροντος δικαιολογητικά, στον οποίο θα επισυνάπτουν εξωτερικά την πρωτότυπη αίτησή τους υπογεγραμμένη, στην είσοδο του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 8 Σπάτων Αρτέμιδος, επί της συμβολής των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου.

Δείτε ακόμα:  Ο Γιώργος Σωφρόνης στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με 70 νέους Αυτοδιοικητικούς

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 19-02-2021 έως και την Τρίτη 23- 02-2021 στις 14:00.

Η υποβολή του φυσικού αρχείου θα μπορεί να γίνεται στις ίδιες ημερομηνίες στην είσοδο του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, το οποίο λειτουργεί από τις 07:00 έως 15:00.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Δείτε ακόμα:  Μπλακ άουτ σε Νέα Μάκρη και Ζούμπερι!

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΔΩ