Άκυρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα για την ένταξη των κοινωνικών φροντιστηρίων στο γραφείο παιδείας

Από τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα ανακοινώνεται ότι η απόφαση που έλαβε το Δημοτικό συμβούλιο της 25ης /10 / 2016 που αφορά την ένταξη των Κοινωνικών Φροντιστηρίων στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Μαραθώνα είναι άκυρη.

Η διαδικασία λήψης της απόφασης δεν είναι σύννομη με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου (Υπουργική Απόφασης του ΥΠΕΣ 16852/6-4-2011, ΦΕΚ 661 Β’/6-4-2011) κανονισμός που ισχύει, σύμφωνα με τον νόμο και για το Δ. Σ. Μαραθώνα. Συγκεκριμένα, η ψηφοφορία έγινε κατά τη διάρκεια θορύβου και σύγχυσης και σε συνθήκες που ήταν αδύνατο να επιβεβαιωθούν οι θετικές και αρνητικές ψήφοι. Όταν ζητήθηκε επιβεβαίωση από τον κατά το νόμο αρμόδιο που είναι ο Γραμματέας του συμβουλίου ο Πρόεδρος προχώρησε στο επόμενο θέμα με το επιχείρημα ότι ο Γραμματέας δεν ξέρει να μετράει.

Δείτε ακόμα:  Ραφήνα: Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 3 Ιουλίου

Πέραν αυτού, ακόμη και αν αληθεύει ότι η ψηφοφορία ήταν 11 ψήφοι υπέρ και 11 κατά, περίπτωση που υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου οι απαραίτητοι ψήφοι σύμφωνα με τον νόμο για να γίνει αποδεκτή η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 17, απόλυτη δηλαδή και όχι σχετική πλειοψηφία γιατί η απόφαση είναι κανονιστική (περιέχει κανονισμούς λειτουργίας των Κοινωνικών Φροντιστηρίων). Η Δύναμη Πολιτών προσφεύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την αποκατάσταση της νομιμότητας.